Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Vergunning nodig of niet?

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft
  • geen vergunning nodig heeft, maar wel meldingsplichtig bent
  • geen vergunning nodig heeft

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? U kunt er dan voor kiezen omde vergunningcheck te laten uitvoeren door de gemeente. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Aanvragen via het omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kunt u via het Omgevingsloket een aanvraag indienen voor deze activiteiten. Een aanvraag moet voorzien zijn van bijlagen. De bijlagen die ingediend moeten worden zijn afhankelijk van de vergunningsplichtige activiteit. Via de checklijsten indieningsvereisten, kunt u raadplegen welke documenten u bij de aanvraag moet aanleveren. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD nodig.

U kunt er ook voor kiezen om, voordat u een formele aanvraag omgevingsvergunning indient, eerst een vooroverleg in te dienen om de haalbaarheid van uw plan te laten beoordelen. Zie voor meer informatie hieromtrent deze pagina vergunningsvrij bouwen.

Prijs

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn afhankelijk van het soort activiteiten (bouwen, kappen, milieu, bestemming, etc) dat wordt aangevraagd. De kosten staan vermeld in de tarieventabel van de legesverordening.