Aanvragen vergunningen voor ondernemers

Omgevingsvergunning

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Vergunning nodig of niet?

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft
  • geen vergunning nodig heeft, maar wel meldingsplichtig bent
  • geen vergunning nodig heeft

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente om dit te beoordelen. Neem contact op via telefoonnummer 14 043.

Ook kunt u via onze website een checklijst invullen om de indieningsvereisten van diverse vergunningen te bepalen.

Aanvragen via het omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via het Omgevingsloket een aanvraag voor de activiteiten. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

Prijs

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn afhankelijk van het soort activiteiten (bouwen, kappen, milieu, bestemming, etc) dat wordt aangevraagd. De kosten staan vermeld in de tarieventabel van de legesverordening.