Apv

De gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar gebied. Om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk ‘last’ hebben van elkaar gelden er regels. Deze regels worden door de gemeenteraad vastgesteld en in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) beschreven. In de Apv staat voor welke activiteiten een vergunning of ontheffing moet worden aangevraagd. Bekende vergunningen binnen de Apv zijn bijvoorbeeld de evenementenvergunning en standplaatsvergunning.
Ga hier naar de Apv https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Eijsden-Margraten/359488.html.