Inzage verleende vergunningen

Wilt u inzage in een verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u deze inzien bij de Publieksbalie van het gemeentehuis.

Opvragen

Om een vergunning aan de balie in te zien, moet u een afspraak maken. Neem contact op via telefoonnummer vvth@eijsden-margraten.nl. waarbij in de email wordt vermeldt:

a. Telefoonnummer incl. mobiel telefoonnummer;
b. Naam en adres;
c. Locatie en omschrijving van inzage stukken.

Prijs

Aan inzage van een verleende vergunning van een (aangekochte) woning zijn geen kosten verbonden. De kosten voor kopieën bedragen € 1,05 per pagina (A4).

Per pagina op papier van een ander (groter) formaat bedragen de kosten € 1,55

Voor het afdrukken of plotten van kaarten, tekeningen of lichtdrukken al dan niet behorende bij vergunning zijn de kosten:

in het formaat A4 of kleiner
€12,20

in het formaat A3
€18,95

in het formaat A2 en groter
€ 26,50.