Melden start bouwwerkzaamheden

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw? Dan moet u dit bij de gemeente melden. In overleg met u bepaalt de toezichthouder van de gemeente wanneer de bouw het best gecontroleerd kan worden.

Bouwfases

Wanneer u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft gekregen, meldt u altijd wanneer u van start gaat en wanneer de bouw gereed is. Overige controlemomenten zijn opgenomen in de voorschriften van de vergunning. Het gaat dan meestal om:

  • aanvang van graafwerkzaamheden
  • de wapening van de fundering
  • de wapening van de overige betonconstructies
  • het in gebruik nemen van het bouwwerk
  • de gereedmelding van de bouwwerkzaamheden

Melden

U kunt de start van de bouwwerkzaamheden op verschillende manier melden:

  • telefonisch bij de gemeente via telefoonnummer (043) 458 8488
  • per mail: info@eijsden-margraten.nl
  • per fax via (043) 458 8400