Toekennen huisnummer

Aan iedere woning of bedrijfspand is een huisnummer toegekend. Aangezien adressen worden geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen kan een huisnummer niet zomaar wijzigen of gebruikt worden.

Bij een nieuwe woning of bedrijfspand, het splitsen van een pand of wijzigen van gebruik van een pand, wordt niet altijd automatisch een huisnummer toegekend. Er dient eerst gecontroleerd te worden of voor die activiteit een omgevingsvergunning nodig is. Of een bepaald gebruik is toegestaan kunt u controleren met de gratis vergunningencheck op het Omgevingsloket en door het raadplegen van het geldende bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

Als de activiteit volgens het Omgevingsloket vergunningsvrij is en passend is binnen het geldende bestemmingsplan, dan kunt u schriftelijk of via e-mail een huisnummer aanvragen bij de gemeente. Bij deze aanvraag moeten de volgende gegevens worden ingediend.

• Een situatietekening schaal 1:1000;
• Een plattegrondtekening, bestaande en nieuwe situatie met hierop de functies aangeduid en
de begrenzing van deze functies;
• Een motivatie voor het toekennen van het huisnummer.

Prijs

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het toekennen van een huisnummer, bedragen € 250,00