Vergunning voor het stoken van vuur

Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden. Een ontheffing kan alleen worden aangevraagd voor een vreugdevuur, zoals Paas-, Sint Maartens- en oudejaarsvuren of voor het verbranden van afval voor instandhouding van waardevolle cultuurlandschappen. 

Prijs 

Gratis

Aanvraag

U kunt de stookontheffing digitaal aanvragen.

Uw aanvraag moet tien weken van te voren worden gedaan.

Direct regelen