Voorwerpen op of aan de weg plaatsen

In de Algemene plaatselijke verordening staat dat het verboden is om (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen. Met ‘de weg’ wordt bedoeld: wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen.

Als u een voorwerp of voertuig op de weg wilt plaatsen, heeft u een ontheffing nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden op het trottoir of op de weg. Ook als u spandoeken wilt ophangen of aanbrengen, heeft u een ontheffing nodig.

Wanneer heeft u geen vergunning nodig?

Een aantal voorwerpen en voertuigen mag u zonder ontheffing plaatsen. Dit zijn:

  • Zonneschermen die boven het voor voetgangers bestemde deel van de weg hangen. De zonneschermen moeten op minimaal 2,2 meter hoogte hangen. Ze mogen op maximaal 1,5 meter van de gevel hangen. Hierbij moeten ze wel minimaal 0,5 meter van het rijverkeer verwijderd blijven
  • Voor voertuigen dient een parkeerontheffing te worden aangevraagd, met uitzondering van voertuigen als kraanwagens, hijskranen en dergelijke
  • Voorwerpen of stoffen die u wilt laden en lossen, bijvoorbeeld stenen voor in de tuin. U moet de voorwerpen of stoffen voor zonsondergang weghalen en zo nodig de weg schoonmaken
  • Evenementen, terrassen en standplaatsen en flyers waarvoor al een vergunning is aangevraagd
  • containers en steigers, die noodzakelijkerwijze op de weg gebracht worden in verband met bouw-, renovatie- en/of sloopwerkzaamheden.

Voor al deze voertuigen en voorwerpen geldt:

  • Ze mogen geen gevaar of hinder veroorzaken voor personen, goederen of verkeer. De vrije doorgang moet minstens 1,5 meter zijn.
  • De bereikbaarheid en/of doorgang van hulpdiensten mag niet gehinderd worden.
  • De voorwerpen mogen alleen op een bestaande harde ondergrond worden geplaatst.

Prijs

De kosten voor de ontheffing variëren afhankelijk van de tijdsperiode waarin  gebruik van de ontheffing wordt gemaakt. De kosten liggen tussen € 19,10 (voor één dag) tot € 204,65 (voor één kwartaal).

Aanvragen

Direct regelen