Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, bestemmingsplannen of vergunningen? De medewerkers van het team vergunningen maken u wegwijs in de relevante regelgeving. Neem gerust op maandag t/m vrijdag: tussen 09.00 – 12.00 contact met ons op via keuzemenu 1, tel. (043) 458 8488. Wij helpen u graag.

Op deze pagina bouwen we aan een overzicht van de meest gestelde vragen en geven een beknopt antwoord.

Vraag: Welk bestemmingsplan geldt er op een bepaald perceel?

Antwoord: De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft. Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Dan kunt u de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.

Lees de gebruikershandleiding voor deze website via deze link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/help  

Op onze website vindt u een overzicht van ruimtelijke plannen die nog in procedure zijn.


Vraag: Heb ik een omgevingsvergunning nodig voor een airco-warmtepompunit?

Antwoord:Dit is afhankelijk van de plaatsing.

1. Bij plaatsing aan of op een bestaand bouwwerk, geldt een vergunningsplicht voor de activiteit ‘bouwen’. Als blijkt dat plaatsing afwijkt van het bestemmingsplan, heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit ‘strijdig gebruik’. Het bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
2. Bij plaatsing op de grond in voor- of achtererf, de unit niet hoger is dan 1 meter en de oppervlakte van de unit niet meer is dan 2 m², is geen omgevingsvergunning nodig.
3. Als er een ombouw(kast) omheen zit en de hoogte meer dan 1 meter is, dan wordt het bouwwerk gezien als een ‘bijbehorend bouwwerk’. Een buitenunit is in die gevallen vergunningvrij in het achtererfgebied, indien hij is toegestaan qua nog mogelijke vierkante meters bebouwing in het bebouwingsgebied. Hiervoor kunt u de gratis vergunningencheck gebruiken via www.omgevingsloket.nl. Denk eraan om bij deze optie de werkzaamheid ‘bijbehorend bouwwerk bouwen’ te selecteren.
4. Als er een ombouw(kast) omheen zit en de hoogte meer dan 1 meter is en deze wordt geplaatst in het voorerf, is er een omgevingsvergunning vereist.
5. Voor verplaatsbare airco’s is geen omgevingsvergunning nodig.
NB: Houd rekening met geluidshinder en de voorschriften uit het Bouwbesluit artikel 3.8 (geldend vanaf 1 april 2021).