Vliegtuigoverlast zuidelijk-Zuid-Limburg

Op 4 april 2013 werd door de Rijksoverheid besloten om de begrenzing van het luchtruim in het grensgebied van Nederland en België ter hoogte van de gemeente Eijsden-Margraten te wijzigen. Als gevolg hiervan kwam een deel van het grondgebied van de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten onder het naderingsverkeersleidingsgebied van luchthaven Luik te vallen. Hiervoor is de Belgische luchtverkeersleiding Belgocontrol verantwoordelijk. Sindsdien wordt er veelvuldig geklaagd over ervaren geluidoverlast.

Door het gemeentebestuur zijn inmiddels diverse acties ondernomen om de overlast te verminderen. Tot nu toe heeft dit niet tot beoogde resultaten mogen leiden.Om een beter beeld te krijgen van de geluidbelasting, veroorzaakt door het luchtverkeer met bestemming Luik Airport dan wel hiervan afkomstig is, wil het gemeentebestuur voor de duur van één jaar het geluidniveau laten meten. Op deze wijze kan inzicht gekregen worden in de feitelijke geluidbelasting. Inmiddels is opdracht verleend aan het bureau Sensornet om op een drietal locaties gedurende een jaar het geluid continue te laten meten.

Sinds juni 2018 wordt op drie locaties, Withuis, Pisartlaan en Graaf de Geloeslaan, vliegtuiglawaai gemeten.  Na afloop van het jaar wordt gekeken of en welke maatregelen met gebruikmaking van de meetgegevens worden genomen.
Wilt u de metingen raadplegen? Zie deze link.


Drukbezochte informatieavond vliegtuigoverlast

Op woensdagavond 31 oktober organiseerden de gemeente Eijsden-Margraten en Milieu front Eijsden een informatieavond over de vliegtuigoverlast in Zuid-Limburg. Tijdens de druk bezochte bijeenkomst gaven de aanwezigen aan dat ze af willen van het vliegverkeer dat voor het vliegveld in Luik bestemd is. Ook het vliegverkeer rond MAA is een grote zorg van bewoners.


In gesprek met burgemeester Dieudonné Akkermans

31-10-2018 Verslag van RTV Maas & Mergelland

07-11-2018 Interview L1 TV met burgemeester Akkermans over vliegtuigoverlast

08-11-2018 Interview met o.a. burgemeester Akkermans in Nieuws & Co NPO Radio1

13-12-2018 Interview met burgemeester Akkermans in 'Podcast: Luister de Limburger'

15-12-2018 Interview EenVandaag: Grote overlast in Limburg door vliegtuigen uit België
 

Documentaire
De documentairefilm "Lelystad Airport in nevelen gehuld" laat onder meer zien dat ervaren piloten zich zorgen maken over de risico's van laagvliegen. Ook geeft  de film inzicht in de gebrekkige informatievoorziening rondom de aanleg van Lelystad Airport. Meerdere deskundigen geven in de film hun visie.

Vliegtuig in de lucht

Klachten luchtverkeer

Heeft u last van luchtverkeer? U kunt dit melden bij: Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL).

Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt u bellen met het KICL via 043 365 2020. Daarbij is het van belang dat u de datum en het tijdstip van uw waarneming vermeldt.

Het Klachten Informatie Centrum hanteert een 5-dagen termijn. Klachten kunnen 5 dagen worden opgespaard en dan worden doorgebeld.

De medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur, buiten deze uren kunt u uw klacht inspreken op een antwoordapparaat.

U kunt uw melding of klacht ook digitaal doorgeven via: www.kicl.nl