Aanleg glasvezel door Glaspoort

We zijn veel online, steeds meer diensten gaan digitaal en we werken vaker thuis. Een snelle en betrouwbare internetverbinding is daarom onmisbaar. De bestaande verbindingen kunnen de gewenste snelheden, capaciteit en kwaliteit niet altijd leveren. Glasvezel kan deze toenemende vraag wel aan.
We vinden het als gemeente belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen voor snel internet. Echter, de internetmarkt is een geprivatiseerde vrije markt. Dit betekent dat het initiatief voor de aanleg van glasvezel bij marktpartijen in de telecommunicatiesector ligt. De gemeente heeft hier dus géén invloed op. Maar we juichen initiatieven om te komen tot een glasvezelnetwerk van harte toe.

Wat is glasvezel?

Glasvezel is een hele snelle internetverbinding. Het is een zelfstandig open netwerk. Hierdoor is glasvezelinternet zeer stabiel en minder storingsgevoelig. U haalt er altijd de beloofde internetsnelheid mee. Iedereen heeft zijn eigen verbinding: de snelheid wordt niet lager als anderen ook aan het internetten zijn.

Waarom glasvezel?

Digitalisering zal de komende decennia de wereld verder gaan veranderen. Het zal een grote impact hebben op alle sectoren binnen onze samenleving. Er is een enorme toename van internetactiviteiten en dataverkeer door bijvoorbeeld het gebruik van social media, gamen, televisiekijken en online winkelen. Ook werken we steeds vaker vanuit huis. Het internet is in korte tijd uitgegroeid tot de belangrijkste bron van informatie, communicatie en entertainment. Zowel zakelijk als privé is een snelle en betrouwbare internetverbinding inmiddels een basisbehoefte.

Er worden ook steeds hogere eisen aan de beeldkwaliteit van bijvoorbeeld online televisiekijken, streamen en video vergaderen gesteld. De bestaande verbindingen kunnen de gewenste snelheden en capaciteit niet altijd leveren. Glasvezel kan deze toenemende vraag wel aan. De gemeente is blij met partijen die glasvezel aanleggen en glasvezelinternet aanbieden. Met een hoogwaardig glasvezelnetwerk zijn we voorbereid op de toekomst.

Glaspoort plannen

Glaspoort is een joint-venture tussen pensioenbeheerder APG en KPN. Glaspoort is voornemen om in de kernen Bemelen, Cadier en Keer, Margraten, Scheulder, Sint Geertruid, Eckelrade, Gronsveld, Rijckholt, Eijsden glasvezel te gaan aanleggen.
Naast het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de kernen is Glaspoort ook voornemens om op een aantal bedrijventerreinen glasvezel aan te leggen. Voor bedrijventerrein Aan de Fremme is inmiddels het instemmingsbesluit verleend en zullen de werkzaamheden op korte termijn starten.
De aanleg van een glasvezelnetwerk betekent overigens niet dat ieder huis ongevraagd een glasvezelaansluiting krijgt. Alleen huishoudens die zich daarvoor aangemeld hebben worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Meer informatie leest u op de website van Glaspoort, www.glaspoort.nl.

Start aanleg glasvezel

Het bedrijf Glaspoort is in oktober 2023 gestart met het aanleggen van een glasvezelnetwerk in Cadier en Keer. Dit i.v.m. de geplande reconstructie werkzaamheden van de gemeente. De gemeente Eijsden-Margraten heeft hiervoor toestemming gegeven. Vanaf eind 2023 zal ook gestart worden met de uitrol van glasvezel op bedrijventerrein Aan de Fremme. Aansluitend zullen de andere kernen worden opgepakt. De precieze startdatum en fasering is momenteel nog niet bekend. De gemeente Eijsden-Margraten heeft voor de aanleg van het glasvezel in haar grond instemming verleend.

Wie legt het glasvezel aan?

In opdracht van Glaspoort zal aannemer Circet het glasvezelnetwerk in de kernen aanleggen. Zij communiceren voor en tijdens de aanleg over alle werkzaamheden en over het realiseren van de aansluiting in huis.
Voor meer informatie over het bedrijf Circet kunt u kijken op de site: www.circet-benelux.eu
Op de bedrijventerreinen legt aannemer VolkerWessels het glasvezelnetwerk in opdracht van Glaspoort aan. Zij zullen de werkzaamheden afstemmen met de bedrijven om de bereikbaarheid te bespreken.
Voor meer informatie over het bedrijf VolkerWessels kunt u kijken op de site: www.volkerwessels.com
Als u vragen heeft tijdens de aanleg dan kunt u zich melden bij de uitvoerder van de ploeg. Deze is te herkennen aan het gele hesje. De uitvoerder spreek Nederlands.

Wat is de rol van de gemeente?

De telecommarkt (dus ook voor glasvezel) in Nederland is een vrije markt. Dit in tegenstelling tot de nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit). Dit betekent dat het initiatief voor de aanleg van glasvezel bij marktpartijen in de telecommunicatiesector ligt. Er is nadrukkelijke geen sprake van een gemeentelijke project en de gemeente is ook geen opdrachtgever. De gemeente legt zelf geen glasvezel aan. Wij zijn dus afhankelijk van de telecompartijen die dit aanleggen en aanbieden. Iedereen mag een campagne starten om inwoners te enthousiasmeren en telecomkabels in de gemeentelijke grond leggen.

De gemeente juicht initiatieven om te komen tot een glasvezelnetwerk van harte toe, maar draagt financieel niet bij. Sterker nog, het is verboden dat de overheid, dus ook de gemeente Eijsden-Margraten, investeert in een glasvezelnetwerk. De gemeente koopt dus niets, hoeft zelf ook niet mee te investeren, geen (openbare) aanbesteding te houden en blijft daarmee ook ver weg van staatsteun (het bevoordelen van één marktpartij). De gemeente verleent alleen het benodigde instemmingsbesluit om in gemeentegrond te mogen graven. Bij het verlenen van het instemmingsbesluit wordt samen met Glaspoort gekeken naar de planning en ligging van het glasvezelnetwerk. Ook is in overleg met de gemeente gekeken naar het plaatsen of vervangen van wijkkasten.
Telecommunicatiebedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het informeren en enthousiasmeren van inwoners voor de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Besluit afwijkende graafdiepte

Op 19 juli 2022 heeft het college van Eijsden-Margraten besloten om voor het gebied Eijsden, Gronsveld, Mariadorp, Mesch, Oost Maarland , Rijckholt en Caestert e.o. af te wijken van de voorgeschreven ontgravingsdiepte van 0,6m – maaiveld. In verband met de zinkassenverontreiniging is besloten om voor marktpartijen die een (tweede) openbaar elektronisch communicatienetwerk wensen aan te leggen (in de relevante verontreinigde gronden) op een diepte van 0,5m mogen aanleggen.  Deze bepaling geldt zowel voor de kernen als het buitengebied.

Contactgegevens Glaspoort

Heeft u vragen, schade of wilt u een klacht doorgeven over de glasvezelverbinding, dan kunt u contact opnemen met Glaspoort. Dit kan via de website van Glaspoort: www.glaspoort.nl/klacht-indienen/.
Of bellen met Klantenservice maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en17.00 uur telefoonnummer 088 660 1550.