Buurtgerichte aanpak Cadier en Keer

In het project Buurtgerichte aanpak Cadier en Keer wordt de openbare ruimte in Cadier en Keer opnieuw ingericht.  Een groot gedeelte van Cadier en Keer is gebouwd in 1970-1980. Het riool en de verhardingen zijn aan vervanging toe. Het riool is aan vervanging toe. Dit is de aanleiding om naar de inrichting van het hele gebied te kijken.

De riolering in Cadier en Keer wordt vervangen door een duurzaam watersysteem. Tegelijkertijd wordt de weginrichting, het groen, de openbare verlichting en de leefbaarheid in de buurt bekeken. Bewoners hebben meegewerkt aan het opstellen van een ‘blauwdruk’. In deze blauwdruk staan de eerste ideeën en wensen voor de inrichting van de kern Cadier en Keer. Op basis van deze blauwdruk wordt een eerste ontwerp gemaakt. In 2022 wordt de herinrichting verder voorbereid. De aanleg is in 2023 – 2024. 

Kaart projectgebied buurtgerichte aanpak Cadier en Keer

Op bovenstaande kaart ziet u het projectgebied van de buurtgerichte aanpak Cadier en Keer. 

Van blauwdruk tot voorontwerp

Van november 2020 tot mei 2021 is er gewerkt aan het opstellen van een ‘blauwdruk’ voor de herinrichting. Bewoners hebben hieraan meegewerkt. In deze blauwdruk staan de eerste ideeën en wensen voor de herinrichting van de straten in de wijk. In april 2021 is de blauwdruk digitaal gedeeld met inwoners. Hierop hebben wij enkele reacties ontvangen. De blauwdruk kunt u hier bekijken.

Via een aanbestedingsprocedure heeft gemeente Eijsden-Margraten ingenieursbureau Ducot Engineering & Advies de opdracht gegeven om het ontwerpproces van blauwdruk tot bestek en aanbesteding van de werkzaamheden te begeleiden. Het ingenieursbureau gaat aan de hand van de blauwdruk een eerste ontwerp maken van de herinrichting. Dit wordt ook wel het voorontwerp genoemd.

Van voorontwerp naar definitief ontwerp

De gemaakte opmerkingen op het voorontwerp worden, waar mogelijk en noodzakelijk, meegenomen in het proces van het opstellen van het definitief ontwerp. Hiervan wordt een bestek opgesteld. Dit definitief ontwerp en het bestek wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld voordat de werkzaamheden worden aanbesteed. Zodra bekend is welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren wordt er een planning gemaakt.  Wij verwachten dat de aanleg in 2023-2024 plaatsvindt.

Bewonersavond Irenepleintje en plantsoen hoek J. Frisostraat

Op donderdag 17 maart 2022 was er een bewonersavond over twee locaties (Irenepleintje en plantsoen hoek J. Frisostraat). De avond begon met een korte inleiding van de gemeente. Hierna zijn inwoners aan het werk gezet om te komen met ideeën voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit leverde veel goede voorstellen op. Deze voorstellen worden door het adviesbureau verwerkt in een concept ontwerpplan. Dit wordt in april gepresenteerd aan de bewonersgroep en in mei aan de hele buurt.

Presentatie voorontwerp

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van de straten Cadier en Keer. Bewoners van deze straten zijn per brief uitgenodigd om het ontwerp te bekijken, vragen te stellen en feedback te geven. Lees hier de bewonersbrief.  (PDF, 1.0 MB)