Dorpstraat en omgeving St. Geertruid

In de Dorpstraat in Sint Geertruid worden de bestaande verhardingen (zoals trottoirbanden en straatklinkers) vernieuwd. Om het parkeren beter te reguleren wordt een parkeerplaats gerealiseerd ter plaatse van de recent verworven grond tussen de Dorpstraat en Uithof. Verder wordt het deel tussen de Dorpstraat en de Uithof ingericht met onder andere een verhard plein.
In samenwerking met bureau Verbeek is voor het project een ontwerp opgesteld waarop door omwonenden en belangstellenden is gereageerd. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp voor het totale gebied.Het ontwerp is in te zien via onderstaande linkjes:

Situatie verharding b.07 (PDF, 892.3 kB)

Situatie verharding b.08 (PDF, 721.5 kB)

Het aangepast ontwerp van het Dorpshart voorziet in een rechthoekig, verhard plein met een lichte, geel/grijze kleur die doet denken aan mergel, met een omranding van straatbaksteen. Het plein in deze vorm, verharding en kleur is tot stand gekomen in nauw overleg met en op advies van de monumentencommissie en past goed binnen de karakteristieken van het landschap op deze plek.


Het project is inmiddels aanbesteed en de aannemer die het project gaat uitvoeren is Besix infra BV uit Herten. De uitvoering start op maandag 27 september 2021. De totale uitvoering van het project zal enkele maanden duren, naar verwachting tot en met het eerste kwartaal van 2022. De direct aanwonenden zijn via een persoonlijk schrijven geïnformeerd over de planning en fasering voordat de uitvoering start.

Om de algemene bereikbaarheid van Sint Geertruid te waarborgen wordt de nieuwe ontsluiting van het plan Karreweg fase 2 aan de Burgemeester Wolfsstraat opengesteld voor verkeer. Deze openstelling wordt vrijdagmiddag 24 september gerealiseerd.

Lees de bewonersbrief september 2021 (PDF, 880.1 kB)

Meer informatie

Voor vragen over de uitvoering kunt u bellen met de heer Cornelissen, toezichthouder namens de gemeente via tel: 06 2299 3524. Voor meer achtergrondinformatie over het proces in de voorbereiding kunt u de volgende website raadplegen: 

www.bureauverbeek.nl/dorpstraat.