Dorpstraat en omgeving St. Geertruid

In de Dorpstraat zijn plannen om de bestaande verhardingen (zoals trottoirbanden en straatklinkers) te vernieuwen en het parkeren beter te regelen. Verder zijn er nieuwe ontwikkelingen om een deel tussen de Dorpstraat en de Uithof in te richten als Dorpshart.

In samenwerking met bureau Verbeek is voor het totale project een ontwerp opgesteld waarop door omwonenden en belangstellenden is gereageerd. Het ontwerp van de Dorpstraat en de nieuwe parkeerplaatsen is gezien de positieve reacties gehandhaafd. Het ontwerp van het Dorpshart is op basis van reacties en overleggen met diverse verenigingen gewijzigd. Wilt u het aangepast ontwerp, inclusief een toelichting, inzien en wilt u reageren? 

Raadpleeg dan de website: www.bureauverbeek.nl/dorpstraat. De inwoners die direct aan het projectgebied wonen ontvangen een brief met meer informatie.