Dorpstraat en omgeving St. Geertruid

In de Dorpstraat zijn plannen om de bestaande verhardingen (zoals trottoirbanden en straatklinkers) te vernieuwen en het parkeren beter te regelen.

Verder zijn er nieuwe ontwikkelingen om een deel tussen de Dorpstraat en de Uithof in te richten als Dorpshart.
In samenwerking met bureau Verbeek hebben we voor het totale project een conceptontwerp opgesteld.
Wij willen het conceptontwerp graag met belangstellenden delen. Wilt u het ontwerp, inclusief een toelichting inzien en wilt u reageren?

Raadpleeg dan de website: www.bureauverbeek.nl/dorpstraat. De inwoners die direct aan het projectgebied wonen ontvangen een brief.