Aanleg glasvezel

We zijn veel online, steeds meer diensten gaan digitaal en we werken vaker thuis. Een snelle en betrouwbare internetverbinding is daarom onmisbaar. De bestaande verbindingen kunnen de gewenste snelheden, capaciteit en kwaliteit niet altijd leveren. Glasvezel kan deze toenemende vraag wel aan.

We vinden het als gemeente belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen voor snel internet. Echter, de internetmarkt is een geprivatiseerde vrije markt. Dit betekent dat het initiatief voor de aanleg van glasvezel bij marktpartijen in de telecommunicatiesector ligt. De gemeente heeft hier dus géén invloed op. Maar we juichen initiatieven om te komen tot een glasvezelnetwerk van harte toe.

Voor Banholt, Bemelen, Cadier en Keer, Margraten, Mheer, Noorbeek, Scheulder, Sint Geertruid en het buitengebied heeft glasvezelbedrijf DELTA Fiber Netwerk in het voorjaar van 2022 campagne gevoerd om zoveel mogelijk inwoners voor glasvezel te enthousiasmeren. Medio 2022 liet het bedrijf weten dat voldoende aanmeldingen waren om in dit gebied glasvezel aan te leggen. In de eerste vraagbundeling zijn de kernen en het buitengebied van Eijsden, Gronsveld, Mariadorp, Mesch, Oost Maarland, Rijckholt en Caestert i.v.m. de aanwezige zinkassenverontreiniging niet meegenomen. Inmiddels is er overeenstemming over het werken in deze vervuilde grond en is ook voor dit gedeelte van de gemeente de vraagbundeling afgerond. Na de aankondiging van de komst van glasvezel in Eijsden, Mariadorp, Mesch en Rijckholt begin december 2022, zijn er nu ook voldoende aanmeldingen in Gronsveld, Oost-Maarland en het dun bebouwde gebied van de gemeente Eijsden-Margraten. Dit houdt in dat Delta Fiber Netwerk de gehele gemeente gaat voorzien van glasvezel.

Naast het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de kernen en buitengebieden is Delta Fiber Netwerk nu ook aan het onderzoeken of het rendabel is om op de bedrijventerreinen een glasvezelnetwerk aan te leggen. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dit hier vermelden.

De aanleg van een glasvezelnetwerk betekent overigens niet dat ieder huis ongevraagd een glasvezelaansluiting krijgt. Alleen huishoudens die zich daarvoor aangemeld hebben worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Meer informatie leest u op de website van DELTA Fiber Netwerk.

Start aanleg glasvezel

Het bedrijf DELTA Netwerk is in oktober 2022 gestart met het aanleggen van een glasvezelnetwerk in Margraten kernen en buitengebied. De gemeente Eijsden-Margraten heeft hiervoor toestemming gegeven. Vanuit deze kernen zal het glasvezelnetwerk verder worden uitgerold naar het buitengebied en de kleinere kernen. Vanaf eind 2023 zal ook gestart worden met de uitrol van glasvezel in Eijsden, Oost-Maarland, Gronsveld e.o. De precieze startdatum en fasering is momenteel nog niet bekend. De gemeente Eijsden-Margraten heeft voor de aanleg van de glasvezel in haar grond toestemming gegeven.

De aanleg van glasvezel zal door aannemer MIH GmBh worden uitgevoerd. Zodra de werkzaamheden beginnen, ontvangen alle inwoners in de betreffende wijken een brief van DELTA Netwerk. De zgn. schouwbrief. Hierin staat dat de aannemer bij de inwoners langskomt om samen met de bewoner in huis te kijken waar de glasvezelaansluiting kan worden geplaatst. De medewerkers van de aannemer zullen in oktober starten met hun huis-aan-huis route in Margraten kernen en buitengebied. Dit schouwen zal enige maanden duren. De gemeente Eijsden-Margraten heeft hiervoor toestemming gegeven door het verlenen van een convenant/ventvergunning.

Meer weten over de aanleg van glasvezel? DELTA Netwerk heeft een kort filmpje gemaakt met uitleg over het hele proces en de werkzaamheden.

Aannemer MIH GmBh

In opdracht van DELTA Netwerk zal aannemer MIH GmBh het glasvezelnetwerk aanleggen. Zij communiceren voor en tijdens de aanleg over alle werkzaamheden en over het plaatsen van de aansluiting thuis. Vragen over de aanleg van glasvezel zoals bijvoorbeeld de planning of de huisaansluiting, een klacht of storing als gevolg van de aanleg? Neem contact op met MIH GmBh. Zij helpen graag op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur en zijn bereikbaar via 085 88 817 46 of stuur een mail naar delta@mih-gmbh.de.

Wat is glasvezel?

Glasvezel is een hele snelle internetverbinding. Het is een zelfstandig open netwerk. Hierdoor is glasvezelinternet zeer stabiel en minder storingsgevoelig. U haalt er altijd de beloofde internetsnelheid mee. Iedereen heeft zijn eigen verbinding: de snelheid wordt niet lager als anderen ook aan het internetten zijn.

Waarom glasvezel?

Digitalisering zal de komende decennia de wereld verder gaan veranderen. Het zal een grote impact hebben op alle sectoren binnen onze samenleving. Er is een enorme toename van internetactiviteiten en dataverkeer door bijvoorbeeld het gebruik van social media, gamen, televisiekijken en online winkelen. Ook werken we steeds vaker vanuit huis. Het internet is in korte tijd uitgegroeid tot de belangrijkste bron van informatie, communicatie en entertainment. Zowel zakelijk als privé is een snelle en betrouwbare internetverbinding inmiddels een basisbehoefte.

Er worden ook steeds hogere eisen aan de beeldkwaliteit van bijvoorbeeld online televisiekijken, streamen en video vergaderen gesteld. De bestaande verbindingen kunnen de gewenste snelheden en capaciteit niet altijd leveren. Glasvezel kan deze toenemende vraag wel aan. De gemeente is blij met partijen die glasvezel aanleggen en glasvezelinternet aanbieden. Met een hoogwaardig glasvezelnetwerk zijn we voorbereid op de toekomst.

Wat is de rol van de gemeente?

De internetmarkt (dus ook voor glasvezel) in Nederland is een vrije markt. Dit in tegenstelling tot de nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit). Dit betekent dat het initiatief voor de aanleg van glasvezel bij marktpartijen in de telecommunicatiesector ligt. Er is nadrukkelijke geen sprake van een gemeentelijke project en de gemeente is ook geen opdrachtgever. De gemeente legt zelf geen glasvezel aan. Wij zijn dus afhankelijk van de telecompartijen die dit aanleggen en aanbieden. Iedereen mag een campagne starten en telecomkabels in de grond leggen.

De gemeente juicht initiatieven om te komen tot een glasvezelnetwerk van harte toe, maar draagt financieel niet bij. Sterker nog, het is verboden dat de overheid, dus ook de gemeente Eijsden-Margraten, investeert in een glasvezelnetwerk. De gemeente koopt dus niets, hoeft zelf ook niet mee te investeren, geen (openbare) aanbesteding te houden en blijft daarmee ook ver weg van staatsteun (het bevoordelen van één marktpartij). De gemeente verleent alleen het benodigde instemmingsbesluit om in gemeentegrond te mogen graven. Bij het verlenen van het instemmingsbesluit wordt samen met DELTA Fiber Nederland gekeken naar de planning en ligging van het glasvezelnetwerk. Ook wordt er samen gekeken naar de meest ideale locatie van de zes wijkkasten die geplaatst moeten worden.

Telecommunicatiebedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het informeren en enthousiasmeren van inwoners voor de aanleg van een glasvezelnetwerk.

POP locaties

Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk moeten er binnen onze gemeente zes wijkkasten (POP′s) geplaatst worden. De afmeting van een POP is 4,5m x 2,5m x 2,62m (LxBxH, zie deze datasheet) (PDF, 229.3 kB). Voor het plaatsen van deze kasten is geen omgevingsvergunning nodig.

Vanwege de  omvang van de POP′s hebben we met Delta Fiber Netwerk gezocht naar locaties die niet direct binnen het zicht van woningen vallen. Ook is er rekening gehouden met locaties die gemeentelijk eigendom zijn en waar de kasten enigszins landschappelijk in te passen zijn. Daarnaast moet de kast altijd vrij toegankelijk zijn, dus niet achter hekwerk/ poort en bij voorkeur langs de openbare weg.


Zodra de definitieve locaties bekend zijn zullen we deze toevoegen.

Besluit afwijkende graafdiepte

Op 19 juli 2022 heeft het college van Eijsden-Margraten besloten om voor het gebied Eijsden, Gronsveld, Mariadorp, Mesch, Oost Maarland , Rijckholt en Caestert e.o. af te wijken van de voorgeschreven ontgravingsdiepte van 0,6m – maaiveld. In verband met de zinkassenverontreiniging is besloten om voor marktpartijen die een (tweede) openbaar elektronisch communicatienetwerk wensen aan te leggen (in de relevante verontreinigde gronden) op een diepte van 0,5m mogen aanleggen.  Deze bepaling geldt zowel voor de kernen als het buitengebied.

Contactgegevens DELTA Fiber Netwerk

Heeft u vragen over een glasvezelverbinding, dan kunt u contact opnemen met DELTA Fiber Netwerk. 

Contactgegevens Delta Fiber Nederland:
Postbus 4033
3102GA Schiedam

www.deltanetwerk.nl 
Klantenservice 088-7585800