Herinrichting Diepstraat Eijsden

In een van de meest karakteristieke straten van Eijsden -de Diepstraat- laat, met het verstrijken van de tijd, de kwaliteit van de verharding na. Dit is een goed moment om naar de inrichting van de Diepstraat in zijn geheel te kijken en de kwaliteit van de omgeving te versterken.

 

Begin december a.s. start aannemer Strukton Civiel Zuid b.v. met de voorbereidingen van de herinrichting Diepstraat in Eijsden. In januari gaat de schop echt de grond in.

Over de planning en fasering van de werkzaamheden, de bereikbaarheid van de woningen/ondernemingen willen wij u graag, samen met de aannemer informeren.

Wat gaat er gebeuren?
De huidige bestrating in de rijbaan en parkeervakken wordt aangepakt. Ook worden alle rioolaansluitingen vervangen en komt er nieuwe verlichting. De straat krijgt een bijzondere plek voorzien van een eigentijds zitelement en functionerend watertappunt. Verder komen er fietsenstallingen en een voorziening voor het opladen van elektrische auto’s.

Meer weten?
U bent van harte welkom op maandag 25 november a.s. om 19.30 uur in de harmoniezaal van de KOH aan de Prins Bernhardstraat 4 in Eijsden.

Wat ging er allemaal aan vooraf?

Februari 2019
Op donderdag 15 februari 2019 is een eerste planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd. Samen met de aanwezigen is gekeken naar de inrichtingsvoorstellen en zijn alle wensen en ideeën verzameld.

Via de bijlagen kunt u de planschets en de geopperde wensen en ideeën inzien.

Aanvullende wensen en ideeën voor de herinrichting zijn van harte welkom! U kunt deze kenbaar maken door een mailbericht te sturen naar info@eijsden-margraten.nl , gericht aan mevrouw D. Katzschner van de afdeling Openbare Ruimte o.v.v.  Herinrichting Diepstraat, Eijsden.

April 2018
2e Planschets herinrichting Diepstraat Eijsden

In februari jl. is een eerste planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd. Samen met de aanwezigen is gekeken naar de inrichtingsvoorstellen en zijn alle wensen en ideeën verzameld.

Op basis van al deze wensen en ideeën is door bureau Verbeek een tweede planschets uitgewerkt in de vorm van twee varianten in materiaalkeuze van de rijbaan en aangelegen trottoirs en parkeervakken.

Deze twee varianten zijn op dinsdag 3 april jl. gepresenteerd, evenals het Verkeers- en ParkeerPlan (VPP) Eijsden, dat raakvlakken heeft met de herinrichting van de Diepstraat.

In de bijlagen staan de twee varianten, een samenvatting van het VPP alsook alle opmerkingen, ideeën en wensen die deze avond door de aanwezigen zijn geopperd.

Mei 2018
Op maandag 14 mei jl. heeft de derde infoavond plaatsgevonden over de herinrichting van de Diepstraat.
Tijdens deze avond is de definitieve planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd in de vorm van een expositie. Verwezen wordt naar de twee bijgevoegde posters.
Vragen en opmerkingen van aanwezigen op deze planschets zijn verzameld en gebundeld en voorzien van antwoorden in onderstaand document 'Post-ïts' bewonersavond 14 mei 2018.

De gebundelde informatie vormt de input voor de daadwerkelijke planuitwerking van de herinrichting van de Diepstraat die na het zomerreces wordt opgestart.
Bewoners en geïnteresseerden worden te zijner tijd geïnformeerd over het definitieve plan en uitvoeringsplanning.