Planschets herinrichting Diepstraat Eijsden

In een van de meest karakteristieke straten van Eijsden -de Diepstraat- laat, met het verstrijken van de tijd, de kwaliteit van de verharding na. Dit is een goed moment om naar de inrichting van de Diepstraat in zijn geheel te kijken en de kwaliteit van de omgeving te versterken.

Op donderdag 15 februari jl. is een eerste planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd. Samen met de aanwezigen is gekeken naar de inrichtingsvoorstellen en zijn alle wensen en ideeën verzameld.


Via de bijlagen kunt u de planschets en de geopperde wensen en ideeën inzien.

Aanvullende wensen en ideeën voor de herinrichting zijn van harte welkom! U kunt deze kenbaar maken door een mailbericht te sturen naar info@eijsden-margraten.nl , gericht aan mevrouw D. Katzschner van de afdeling Openbare Ruimte o.v.v. Planschets herinrichting Diepstraat, Eijsden.

Over enkele weken wordt op basis van de wensen en ideeën een 2e concept planschets gepresenteerd.


 

2e Planschets herinrichting Diepstraat Eijsden


Op 15 februari jl. is een eerste planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd. Samen met de aanwezigen is gekeken naar de inrichtingsvoorstellen en zijn alle wensen en ideeën verzameld.

Op basis van al deze wensen en ideeën is door bureau Verbeek een 2e planschets uitgewerkt in de vorm van 2 varianten in materiaalkeuze van de rijbaan en aangelegen trottoirs en parkeervakken.

Deze 2 varianten zijn op dinsdag 3 april jl. gepresenteerd, evenals het Verkeers- en ParkeerPlan (VPP) Eijsden, dat raakvlakken heeft met de herinrichting van de Diepstraat.

Via de bijlagen kunt u de 2 varianten, een samenvatting van het VPP alsook alle opmerkingen, ideeën en wensen die deze avond door de aanwezigen zijn geopperd.


Op maandag 14 mei jl. heeft de 3e infoavond plaatsgevonden over de herinrichting van de Diepstraat.
Tijdens deze avond is de definitieve planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd in de vorm van een expositie. Verwezen wordt naar de 2 bijgevoegde posters
Vragen en opmerkingen van aanwezigen op deze planschets zijn verzameld en gebundeld en voorzien van antwoorden in onderstaand document 'Post-ïts' bwonbersavond 14 mei 2018.

De gebundelde informatie vormt de input voor de daadwerkelijk planuitwerking van de herinrichting van de Diepstraat die na het zomerreces wordt opgestart.
Bewoners en geïnteresseerden worden te zijner tijd geïnformeerd over het definitieve plan en uitvoeringsplanning.


Eventuele aanvullingen zijn nog steeds van harte welkom! U kunt deze kenbaar maken door een mailbericht te sturen naar info@eijsden-margraten.nl , gericht aan mevrouw D. Katzschner van de afdeling Openbare Ruimte o.v.v. Herinrichting Diepstraat, Eijsden.