Planschets herinrichting Diepstraat Eijsden

In een van de meest karakteristieke straten van Eijsden -de Diepstraat- laat, met het verstrijken van de tijd, de kwaliteit van de verharding na. Dit is een goed moment om naar de inrichting van de Diepstraat in zijn geheel te kijken en de kwaliteit van de omgeving te versterken.

Op donderdag 15 februari jl. is een eerste planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd. Samen met de aanwezigen is gekeken naar de inrichtingsvoorstellen en zijn alle wensen en ideeën verzameld.


Via de bijlagen kunt u de planschets en de geopperde wensen en ideeën inzien.

Presentatie posters Diepstraat concept (PDF, 9.9 MB)

Posters bewonersavond 1e concept (PDF, 16.4 MB)

Diepstraat wensen en ideeën (PDF, 170.0 kB)

Aanvullende wensen en ideeën voor de herinrichting zijn van harte welkom! U kunt deze kenbaar maken door een mailbericht te sturen naar info@eijsden-margraten.nl , gericht aan mevrouw D. Katzschner van de afdeling Openbare Ruimte o.v.v. Planschets herinrichting Diepstraat, Eijsden.

Over enkele weken wordt op basis van de wensen en ideeën een 2e concept planschets gepresenteerd.

Diepstraat png
 

2e Planschets herinrichting Diepstraat Eijsden


Op 15 februari jl. is een eerste planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd. Samen met de aanwezigen is gekeken naar de inrichtingsvoorstellen en zijn alle wensen en ideeën verzameld.

Op basis van al deze wensen en ideeën is door bureau Verbeek een 2e planschets uitgewerkt in de vorm van 2 varianten in materiaalkeuze van de rijbaan en aangelegen trottoirs en parkeervakken.

Deze 2 varianten zijn op dinsdag 3 april jl. gepresenteerd, evenals het Verkeers- en ParkeerPlan (VPP) Eijsden, dat raakvlakken heeft met de herinrichting van de Diepstraat.

Via de bijlagen kunt u de 2 varianten, een samenvatting van het VPP alsook alle opmerkingen, ideeën en wensen die deze avond door de aanwezigen zijn geopperd.
Presentatie 2e bewonersavond
Presentatieposter 2e bewonersavond
Wensen en ideeën 2e bewonersavond
Presentatie VPP

Eventuele aanvullingen zijn nog steeds van harte welkom! U kunt deze kenbaar maken door een mailbericht te sturen naar info@eijsden-margraten.nl, gericht aan mevrouw D. Katzschner van de afdeling Openbare Ruimte o.v.v. Herinrichting Diepstraat, Eijsden.

Op maandag 14 mei a.s. zal om 19.00u in de harmoniezaal van de KOH aan de Prins Bernhardstraat 4 te Eijsden de definitieve planschets van de herinrichting van de Diepstraat worden gepresenteerd in de vorm van een expositie.

2018-03-22 presentatie 2e bewonersavond (PDF, 6.3 MB)

2018-04-03 presentatieposter 2e bewonersavond (PDF, 6.6 MB)

2018-04-04 Bewonersavond post-its Diepstraat Eijsden (002) (PDF, 122.4 kB)

Presentatie VPP info avond Diepstraat_v2 (PDF, 4.0 MB)

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (tijdelijk gesloten)

Receptie KCC Margraten