Herinrichting Diepstraat Eijsden

De Diepstraat is een van de meest karakteristieke sfeervolle en oudste straten van Eijsden. Met het verstrijken van de tijd, laat ook de kwaliteit van de verharding na. Nu is dan ook het moment aangebroken om naar de inrichting van de Diepstraat in zijn geheel te kijken en de kwaliteit van de omgeving te versterken. In opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten en in samenspraak met de inwoners heeft Bureau Verbeek een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Diepstraat.

De huidige bestrating in de rijbaan en de parkeervakken wordt aangepakt. Ook worden alle rioolaansluitingen vervangen en komt er nieuwe verlichting. De straat krijgt een bijzondere plek voorzien van een eigentijds zitelement en functionerend watertappunt. Verder komen er fietsenstallingen in de nabijheid van de horecagelegenheden en een voorziening voor het opladen van elektrische auto’s. De voorbereidingen voor de herinrichting van de Diepstraat worden in december getroffen. In januari gaat daadwerkelijk de schop in de grond. Strukton Civiel Zuid b.v. is de aannemer van dit project. De werkzaamheden nemen een half jaar in beslag en worden in 4 fasen uitgevoerd.

FASE 1: Onderste deel Diepstraat tot Spauwenstraat
FASE 2: Gedeelte Diepstraat van Spauwenstraat tot Kerkstraat
FASE 3: Gedeelte Diepstraat van Kerkstraat tot Prins Bernhardstraat
FASE 4: Gedeelte Graaf de Geloeslaan

Meer weten?
Meer informatie over de herinrichting leest u in deze flyer (PDF, 297.2 kB) of in de presentatie (PDF, 929.5 kB) die aannemer Strukton gaf tijdens een informatieavond op maandag 25 november 2019.

U kunt hier de informatiebrief 'Algemene zaken herinrichting Diepstraat, Eijsden' (PDF, 628.3 kB)(19-12-2019) van de gemeente en 'Start werkzaamheden Herinrichting Diepstraat' (PDF, 732.0 kB) (23-12-2019) van aannemer Strukton lezen.  

Gedurende het hele project is er een informatiecentrum geopend. Voor meer informatie, vragen en meldingen over de herinrichting van de Diepstraat kunt u hier op vaste tijden terecht.

Openingstijden:
Dinsdag 07.30 – 08.30 uur
Donderdag 16.00 – 17.00 uur

Locatie:
Directiekeet in de Diepstraat, aan de oever van de Maas.

Aannemer: Strukton Civiel Zuid B.V.
Uitvoerder Pascal Ridderbeks (06 30 60 37 47)

Opdrachtgever: gemeente Eijsden-Margraten
Projectleider Denise Katzschner (06 52 76 77 57)
Toezichthouder Richard Martens (06 52 76 60 79) 

Wat ging er allemaal aan vooraf?

Februari 2018
Op donderdag 15 februari 2018 is een eerste planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd. Samen met de aanwezigen is gekeken naar de inrichtingsvoorstellen en zijn alle wensen en ideeën verzameld.

Via de bijlagen kunt u de planschets en de geopperde wensen en ideeën inzien.

Aanvullende wensen en ideeën voor de herinrichting zijn van harte welkom! U kunt deze kenbaar maken door een mailbericht te sturen naar info@eijsden-margraten.nl , gericht aan mevrouw D. Katzschner van de afdeling Openbare Ruimte o.v.v.  Herinrichting Diepstraat, Eijsden.

April 2018
2e Planschets herinrichting Diepstraat Eijsden

In februari jl. is een eerste planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd. Samen met de aanwezigen is gekeken naar de inrichtingsvoorstellen en zijn alle wensen en ideeën verzameld.

Op basis van al deze wensen en ideeën is door bureau Verbeek een tweede planschets uitgewerkt in de vorm van twee varianten in materiaalkeuze van de rijbaan en aangelegen trottoirs en parkeervakken.

Deze twee varianten zijn op dinsdag 3 april jl. gepresenteerd, evenals het Verkeers- en ParkeerPlan (VPP) Eijsden, dat raakvlakken heeft met de herinrichting van de Diepstraat.

In de bijlagen staan de twee varianten, een samenvatting van het VPP alsook alle opmerkingen, ideeën en wensen die deze avond door de aanwezigen zijn geopperd.

Mei 2018
Op maandag 14 mei jl. heeft de derde infoavond plaatsgevonden over de herinrichting van de Diepstraat.
Tijdens deze avond is de definitieve planschets van de herinrichting van de Diepstraat gepresenteerd in de vorm van een expositie. Verwezen wordt naar de twee bijgevoegde posters.
Vragen en opmerkingen van aanwezigen op deze planschets zijn verzameld en gebundeld en voorzien van antwoorden in onderstaand document 'Post-ïts' bewonersavond 14 mei 2018.

De gebundelde informatie vormt de input voor de daadwerkelijke planuitwerking van de herinrichting van de Diepstraat die na het zomerreces wordt opgestart.
Bewoners en geïnteresseerden worden te zijner tijd geïnformeerd over het definitieve plan en uitvoeringsplanning.