Herinrichting infrastructuur omgeving Kampweg/Keerderweg

De omgeving rond de Kampweg/Keerderweg in Gronsveld is al enige tijd in ontwikkeling. Waaronder de realisatie van een zorgcomplex van Envida. We willen de infrastructuur aansluiten op de nieuwe ontwikkelingen. Daarom gaan we verhardingen vervangen, rioolonderdelen en groenvoorzieningen aanleggen.

Ontwerp

Fasering

Faseringstekening (PDF, 1.8 MB)

Bereikbaarheid

De meeste werkzaamheden gebeuren zonder het algemeen verkeer te hinderen. Omdat we ook de Keerderweg vernieuwen, moeten we deze weg voor ca. 2 weken afsluiten. Doorgaand verkeer is in de weken 17 en 18 van 2023 niet mogelijk. Met belanghebbenden is de periode van afsluiting afgestemd. Om zoveel mogelijk gebruikers te bereiken zijn vanaf februari reeds enkele informatieborden geplaatst over de afsluiting van de Keerderweg. Indien de aannemer in week 17 en 18 niet werkzaam is, bijvoorbeeld in de avond en weekend, dan is het mogelijk om via de Keerderweg de sporthal te bereiken. 

Planning

De aanbesteding is afgerond en het werk is gegund aan aannemer Hoogmartens. De uitvoering start in april 2023 en duurt ongeveer tot en met augustus 2023. Voor de exacte periode per fase wordt verwezen naar onderstaande projectplanning:

Bijlage: Projectplanning Buitenruimte Kampweg Gronsveld (PDF, 156.1 kB)

Kabels en leidingen werkzaamheden

De ontwikkelaar van het zorgcomplex heeft diverse aanvragen ingediend om de gebouwen te voorzien van voorzieningen zoals water, elektriciteit, en telecommunicatie. Hiervoor zullen diverse werkzaamheden uitgevoerd worden, soms ook buiten het projectgebied. De werkzaamheden voor KNP en Ziggo zijn grotendeels uitgevoerd. De water- en de elektriciteitsvoorzieningen worden vanaf week 14 uitgevoerd. De communicatie naar de omgeving gebeurt via de betreffende kabels- en leidingenbeheerders.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de heer Rik Kisters, contactpersoon namens de gemeente. Hij is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 06 1126 4711. U kunt ook contact opnemen via de algemene contactgegevens van de gemeente Eijsden-Margraten , 043 458 8488 of stuur een e-mail naar info@eijsden-margraten.nl.