Herinrichting infrastructuur omgeving Kampweg/Keerderweg

De omgeving rond de Kampweg/Keerderweg in Gronsveld is al enige tijd in ontwikkeling. Waaronder de realisatie van een zorgcomplex van Envida. We willen de infrastructuur aansluiten op de nieuwe ontwikkelingen. Daarom gaan we verhardingen vervangen, rioolonderdelen en groenvoorzieningen aanleggen.

Fasering

Faseringstekening (PDF, 1.8 MB)

Bereikbaarheid

De meeste werkzaamheden vinden plaats zonder het algemeen verkeer te hinderen. Omdat ook de Keerderweg wordt vernieuwd, dient deze weg voor ca. 2 weken afgesloten te worden. Doorgaand verkeer is in de weken 17 en 18 van 2023 niet mogelijk. Met enkele belanghebbenden is de periode van afsluiting afgestemd. Eind 2022 zal op de locatie via bebording hier nog verder over gecommuniceerd worden.

Planning

De aanbestedingsprocedure voor het uitvoeren van de infrastructuur is gestart. Eind 2022 zal de aannemer bekend zijn die de werkzaamheden gaat uitvoeren. De uitvoering start van 1 maart 2023 en duurt ongeveer tot en met augustus 2023. Voor de exacte periode per fase wordt verwezen naar de faseringstekening (PDF, 1.8 MB).

Ontwerp

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de projectleiders afdeling Openbare Ruimte. Telefonisch via 043 458 8488 of stuur een e-mail naar info@eijsden-margraten.nl.