Herinrichting kern Bruisterbosch

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met ingenieursbureau RA+ uit Sittard gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van de kern Bruisterbosch. De aanleiding voor deze herinrichting is de onderhoudstoestand van de weg en de behoefte van omwonenden voor verkeersremmende maatregelen.

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de asfaltdeklaag en de naastgelegen bestrating. Natuurlijk wordt rekening gehouden met het feit dat de kern Bruisterbosch een Rijksbeschermd Dorpsgezicht is. Ook worden er in overleg met omwonenden verschillende verkeersremmende maatregelen gemaakt.

Projectgebied

Hieronder ziet u een kaart van het projectgebied. Het gebied waarin de bovenbouw (asfalt/ bestrating) vernieuwd wordt is rood omkadert.

Burgerparticipatie

Namens de kern Bruisterbosch is BBVeilig aangewezen als sparringpartner om te komen tot een breed gedragen ontwerp. Met BBVeilig zijn meermaals de uitgangspunten besproken om te komen tot een ontwerp. Tevens is de door BBVeilig aangedragen ‘inventarisatie’ van mogelijke verkeersremmende maatregelen (wegversmallingen) verwerkt in het definitieve ontwerp. Op 13 oktober 2021 zijn de plannen gepresenteerd tijdens een bewonersavond. N.a.v. deze bewonersavond zijn de plannen verder uitgewerkt. 

Via onderstaande links kunt u de presentatie en de samenvatting van de opmerkingen uit deze inspraakavond lezen.

Bewonersbrief 4 augustus 2021 (PDF, 673.0 kB)
Uitnodiging inspraakavond Bruisterbosch (PDF, 65.6 kB)

Presentatie (PDF, 1.8 MB)

Verslag bewonersavond 13 oktober 2021 (PDF, 386.2 kB)

(Schets)ontwerp

Onderstaand de eerste schetsontwerpen zoals deze gepresenteerd zijn tijdens de inspraakavond van 13 oktober 2021.

Presentatieschets kern Bruisterbosch 1 (PDF, 1.8 MB)
Presentatieschets kern Bruisterbosch 2 (PDF, 3.8 MB)

Omdat deze ontwerpen niet gedragen werden, met name de aanwezige drempelplateaus, is gezocht naar alternatieve verkeersremmende maatregelen. In overleg met BBVeilig zijn de maatregelen en locaties in onderstaande tekening gekozen.

Tekening: Ontwerp Bruisterbosch (PDF, 2.3 MB)

Definitief ontwerp

Onderstaand het definitieve ontwerp.

Kern Bruisterbosch ontwerp gedeelte 1 (PDF, 763.4 kB)
Kern Bruisterbosch ontwerp gedeelte 2 (PDF, 749.4 kB)
Kern Bruisterbosch verhardingstekening (PDF, 611.6 kB)

Planning

Onlangs is het werk aanbesteed en aannemer KWS heeft het project aangenomen. Momenteel wordt de planning i.o.m. de aannemer uitgewerkt naar een detailplanning. De start van de werkzaamheden is o.a. afhankelijk van de levering van materialen (mn. gebakken klinkers en natuursteen keitjes). Ook dienen de werkzaamheden i.v.m.. het afsluiten van een belangrijke verkeersader afgestemd te worden ‘in de regio’. Dit om de verkeerscirculatie binnen onze gemeente niet te veel te stagneren. Vooralsnog is de planning om eind april, na de Amstel Goldrace, te starten met de uitvoering.

Voordat gestart wordt met de uitvoering wordt er nog een algemene informatieavond georganiseerd door de aannemer. Hier wordt de uitvoeringsplanning en fasering van het werk toegelicht.

Bereikbaarheid

Volgt als de planning en fasering concreter zijn uitgewerkt.

Meer weten?

Neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider de heer Knooren. Algemene contactgegevens: Telefoonnummer: 043 458 8488 of e-mailadres: info@eijsden-margraten.nl.