Herinrichting kern Bruisterbosch

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met ingenieursbureau RA+ uit Sittard gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van de kern Bruisterbosch. De aanleiding voor deze herinrichting is de onderhoudstoestand van de weg en de behoefte van omwonenden voor verkeersremmende maatregelen.

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de asfaltdeklaag en de naastgelegen bestrating. Natuurlijk wordt rekening gehouden met het feit dat de kern Bruisterbosch een Rijksbeschermd Dorpsgezicht is. Ook worden er in overleg met omwonenden verschillende verkeersremmende maatregelen gemaakt.

Projectgebied

Hieronder ziet u een kaart van het projectgebied. Het gebied waarin de bovenbouw (asfalt/ bestrating) vernieuwd wordt is rood omkadert.

Burgerparticipatie

Namens de kern Bruisterbosch is BBVeilig aangewezen als sparringpartner om te komen tot een breed gedragen ontwerp. Met BBVeilig zijn meermaals de uitgangspunten besproken om te komen tot een ontwerp. Tevens is de door BBVeilig aangedragen ‘inventarisatie’ van mogelijke verkeersremmende maatregelen (wegversmallingen) verwerkt in het definitieve ontwerp. Op 13 oktober 2021 zijn de plannen gepresenteerd tijdens een bewonersavond. N.a.v. deze bewonersavond zijn de plannen verder uitgewerkt. 

Via onderstaande links kunt u de presentatie en de samenvatting van de opmerkingen uit deze inspraakavond lezen.

(Schets)ontwerp

Onderstaand de eerste schetsontwerpen zoals deze gepresenteerd zijn tijdens de inspraakavond van 13 oktober 2021.

Omdat deze ontwerpen niet gedragen werden, met name de aanwezige drempelplateaus, is gezocht naar alternatieve verkeersremmende maatregelen. In overleg met BBVeilig zijn de maatregelen en locaties in onderstaande tekening gekozen.

Definitief ontwerp

Onderstaande definitieve ontwerpen zijn uitgewerkt in nauw overleg met BBVeilig.

Planning

Onlangs is het werk aanbesteed en aannemer KWS heeft het project aangenomen. 

De globale planning per wegvak ziet er als volg uit:
Fase 1 : Week 18 t/m week 22
Fase 2 : Week 23 t/m week 26
Fase 3  : Week 27 t/m midden week 30
Fase 4 : Midden week 30 - eind week 30

Afbeelding fase 1 tot en met 4.

​​

Op 20 april werd tijdens een informatieavond, georganiseerd door de aannemer,  de uitvoeringsplanning, fasering en overlast besproken.

Bereikbaarheid

Al het doorgaande verkeer wordt ter plaatse middels omleidingsborden omgeleid. Verkeer wordt zo veel als mogelijk afgewikkeld middels de provinciale wegen. Ook voor de fietsers (knooppunten route) wordt een apart omleidingsroute ingesteld. Bewoners / bedrijven zijn bereikbaar middels bovenstaande faseringstekening.
De hulpdiensten worden door ons geïnformeerd zodat zij op de hoogte zijn van de afsluiting en fasering.

Meer weten?

Het projectteam ziet er als volg uit:
Uitvoerder: D. Heijmans 06 2511 0136 of d.heijmans@kws.nl
Directievoerder: S. Harings 06 1013 1414 of s.harings@ra-plus.nl
Projectleider: P. Knooren 043 458 8488 of info@eijsen-margraten.nl
Vanaf 3 mei is er elke woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur inloopspreekuur Aan de Fremme 41 in Margraten.