Renovatie Gerendalseweg

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met adviesbureau Plangroep Heggen uit Born gestart met de voorbereidingen van de renovatie Gerendalseweg in Scheulder.

De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand van de Gerendalsweg. De exacte werkzaamheden moeten nog bepaald worden, onder anderen door middel van nog uit te voeren onderzoeken. Ook willen we graag eerst informatie van bewoners ontvangen voordat een ontwerp wordt opgesteld. Daarom wordt in juni 2020 een enquête gehouden onder de bewoners van de Gerendalseweg. Mede op basis van de uitkomst van deze enquête wordt een eerste ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt vervolgens gedeeld met de omgeving waarbij er voldoende gelegenheid wordt geboden om te reageren. Hierover vindt nadere informatie plaats zodra het eerste ontwerp is gerealiseerd.

De enquête en het begeleidend schrijven met meer informatie over het project bekijkt u hier (PDF, 1.0 MB)

Het merendeels van de bewoners heeft de enquête ingevuld en geretourneerd. Na de vakantieperiode, in het derde kwartaal van 2020, wordt een eerste ontwerp opgesteld waarin de informatie uit de enquête wordt meegenomen. Bewoners worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om te reageren op het ontwerp. Informatie hierover volgt, naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer Hurkens van de gemeente Eijsden-Margraten. Hij is te bereiken via de algemene contactgegevens van de gemeente Eijsden-Margraten, telefoonnummer 043 – 4588488 of emailadres info@eijsden-margraten.nl