Renovatie Gerendalseweg

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met adviesbureau Plangroep Heggen uit Born gestart met de voorbereidingen van de renovatie Gerendalsweg in Scheulder. De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand van de Gerendalsweg.

In juni 2020 hebben bewoners via een enquête (PDF, 1.0 MB)wensen en opmerkingen kenbaar kunnen maken. De meerderheid van de bewoners heeft de enquête ingevuld en geretourneerd. Onder andere op basis van deze enquête is een concept ontwerp opgesteld dat we graag met de omgeving willen delen. De direct aanwonenden zijn via een brief geïnformeerd en er kan gereageerd worden op het ontwerp.

Ontwerp

U kunt het ontwerp inzien via de volgende link: ontwerp Gerendalsweg (PDF, 1.5 MB). De huidige planning voorziet in een uitvoering na de winterperiode in het voorjaar van 2021.
In het kader van de planvoorbereiding wordt dit najaar nog een bodemonderzoek uitgevoerd. Enexis en WML hebben aangegeven dit najaar werkzaamheden te willen verrichten in de Gerendalsweg.

Reageren

Wilt u meer informatie of wilt u reageren? Neem dan contact op met de heer Hurkens van de gemeente Eijsden-Margraten via de algemene contactgegevens. Telefoonnummer: 043 458 8488 of e-mailadres: info@eijsden-margraten.nl.