Renovatie Gerendalsweg

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met adviesbureau Plangroep Heggen uit Born gestart met de voorbereidingen van de renovatie Gerendalsweg in Scheulder. De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand van de Gerendalsweg.

In juni 2020 hebben bewoners via een enquête wensen en opmerkingen kenbaar kunnen maken. De meerderheid van de bewoners heeft de enquête ingevuld en geretourneerd. Onder andere op basis van de uitkomst van deze enquête is een concept ontwerp opgesteld, waarover de bewoners in de Gerendalsweg zijn geïnformeerd. In oktober en november 2020 is de mogelijkheid gegeven om op het ontwerp te reageren. Als gevolg van enkele reacties is het ontwerp nog op detailniveau aangepast, maar grotendeels is het ontwerp gehandhaafd kunnen blijven. Het aangepaste ontwerp is te raadplegen via de volgende link: ontwerp Gerendalsweg (PDF, 1.4 MB).

In het kader van de planvoorbereiding is een bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de bestaande fundering voldoende dik is en grotendeels gehandhaafd kan blijven. In de bovenste laag wordt de bestaande fundering ter extra versteviging 5 a 10 cm vervangen door nieuwe fundering en afgewerkt met 15cm asfalt. Begin 2021 wordt gestart met het realiseren van het bestek, waarna het werk aanbesteed kan worden. Voordat de uitvoering start worden bewoners nog uitvoerig geïnformeerd. Bewoners die specifieke bereikbaarheidsaspecten kenbaar hebben gemaakt wordt nog persoonlijk benaderd. De huidige planning voorziet in een start van de uitvoering in het voorjaar van 2021 (naar verwachting april 2021, afhankelijk van de voortgang van de kabels en leidingen werkzaamheden en/of onvoorziene omstandigheden).
De hoofdleiding van WML is reeds vernieuwd. Enexis en WML zullen de komende tijd nog werkzaamheden in de Gerendalsweg uitvoeren.

Reageren

Wilt u meer informatie of wilt u reageren? Neem dan contact op met de heer Hurkens van de gemeente Eijsden-Margraten via de algemene contactgegevens. Telefoonnummer: 043 458 8488 of e-mailadres: info@eijsden-margraten.nl.