Renovatie Roskuil en Verlengde Schoolstraat

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met ingenieursbureau Geonius uit Geleen gestart met de voorbereidingen van de renovatie van zowel Roskuil als de Verlengde Schoolstraat tussen Herkenrade en Sint Geertruid. De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand van beide wegen.

De uit te voeren werkzaamheden omvatten het vervangen van het asfalt, optimaliseren van de oppervlakkige afwatering in het gebied en het vervangen van de bestaande riolering. Verder wordt op het kruisingsvlak Roskuil / Herkenrade de asfaltdeklaag gerepareerd en voorzien van een nieuwe rode coating.

Projectgebied

Op onderstaande afbeelding ziet u het projectgebied. Het gebied waarin de bovenbouw (asfalt / bestrating) vernieuwd wordt is rood omkadert.

Burgerparticipatie

Gezien een fysieke bijeenkomst volgens de RIVM richtlijnen niet mogelijk was, hebben we aanwonenden gevraagd een online opmerkingenformulier in te vullen. Het projectgebied en een indicatie van de werkzaamheden kunt u zien op onderstaande presentatietekening. Klik hier (PDF, 3.5 MB) voor een uitvergroting van het projectgebied.

De aandachtspunten die we naar aanleiding van bovenstaande presentatietekening hebben ontvangen zijn geanonimiseerd en gebundeld in dit document (PDF, 222.6 kB)

(Schets)ontwerp

Momenteel worden de aangedragen aandachtspunten in de eerste schetsontwerpen uitgewerkt. Zodra deze gereed zijn zullen deze besproken worden met omwonenden en aansluitend op deze pagina toegevoegd.

Definitief ontwerp

Volgt zodra deze gereed zijn.

Verslag informatiebijeenkomst

Volgt zodra deze heeft plaatsgevonden.

Planning

Standaard bij de planvoorbereiding schrijven we alle nutsbedrijven (Enexis, WML en telecom / internet aanbieders) aan om eventuele werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Zeker omdat in Roskuil veel kabels en leidingen onder het asfalt liggen is het goed om te voorkomen dat er kabels en leidingen vervangen dienen te worden nadat het asfalt vernieuwd is.

Tijdens dit afstemmingsoverleg heeft Enexis aangegeven dat zij hun gasleiding in Roskuil t.h.v. de huisnummers 2 t/m 10 willen vervangen. Dit stond in de planning voor 2027, maar door de geplande werkzaamheden is besloten deze uit te voeren voor de reconstructie van de weg. Enexis heeft de werkzaamheden nu naar voren gehaald, maar zij kunnen niet eerder dan begin 2023 starten. Dit houd in dat de werkzaamheden van de gemeente moeten doorschuiven.

Hierdoor ziet de globale planning er als volg uit:
Planvoorbereiding: t/m december 2022
Aanbesteding project : jan t/m maart 2023
Werkzaamheden Enexis : maart / april 2023*
Uitvoering werkzaamheden : vanaf mei 2023

*planning werkzaamheden Enexis onder voorbehoud.

Werkzaamheden Enexis

Enexis voert het vervangen van de gasleiding in eigen beheer uit, dus niet in opdracht van de gemeente. Enexis zal t.z.t. aanwonenden zelf informeren over de werkzaamheden en het eventueel afsluiten van het gas. Mocht u vragen / klachten hebben over deze werkzaamheden dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de contactpersoon in de bewonersbrief die u van de Enexis zult ontvangen.

Bereikbaarheid

Volgt zodra de plannen concreter zijn uitgewerkt.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider de heer P. Knooren. Algemene contactgegevens: Telefoonnummer: 043 458 8488 of e-mail: info@eijsden-margraten.nl.