Renovatie Trichterweg - Hoenderstraat Margraten

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met ingenieursbureau RAInfra+ uit Sittard gestart met de voorbereidingen van de renovatie van de Trichterweg - Hoenderstraat. De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand en de inrichting van de weg.
Voordat de gemeente kan starten met de civiele werkzaamheden zullen eerst nog diverse werkzaamheden plaatsvinden door de nutsbedrijven. Momenteel worden de werkzaamheden en planning inzichtelijk gemaakt.

De door de gemeente uit te voeren werkzaamheden omvatten het vervangen van het asfalt / bestrating en het optimaliseren van de oppervlakkige afwatering.

Projectgebied

Hieronder ziet u een kaart van het projectgebied. Het gebied waarin de bovenbouw (asfalt / bestrating) vernieuwd wordt is rood omkadert.


Burgerparticipatie

Voor dat we starten met het project willen we de aandachtspunten vanuit de omgeving inzichtelijk hebben. Hiervoor zal op korte termijn een online enquête worden gehouden. Omwonenden kunnen dan aangeven waar we als gemeente rekening mee dienen te houden bij het opstellen van het ontwerp. Waar mogelijk worden deze punten meegenomen bij de verdere uitwerking van het plan.

Enquête

Klik hier voor een volledig overzicht van de geanonimiseerde enquête en resultaten. (PDF, 521.1 kB)

Klik hier voor een luchtfoto waarop de aandachtspunten uit de enquête zijn weergegeven. (PDF, 8.9 MB)

(Schets)ontwerp

Zodra de schetsontwerpen gereed zijn zullen deze besproken worden met omwonenden en publiceren we op deze pagina.

Definitief ontwerp

Volgt zodra deze gereed zijn.

Verslag informatiebijeenkomst

Volgt zodra deze heeft plaatsgevonden.

Planning

Momenteel zijn we druk doende met de planvoorbereiding. De concrete uitvoering van het project staat momenteel gepland voor september - oktober 2022, afhankelijk van de te doorlopen procedures.
Alvorens gestart wordt met de uitvoering zal er nog een algemene informatieavond plaatsvinden. Tijdens deze infoavond zal met name de planning, fasering, bereikbaarheid besproken worden.

Bereikbaarheid

Volgt zodra de plannen concreter zijn uitgewerkt.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de gemeentelijk projectleider de heer P. Knooren. Algemene contactgegevens: Telefoonnummer: 043 458 8488 of e-mail: info@eijsden-margraten.nl.