Rioolsysteem Keerberg

Om het rioolsysteem van de wijk Keerberg aan te passen en te verbeteren heeft de gemeente een perceel aangekocht tussen de wijk Keerberg en de Rijksweg N278. Door de aankoop van het betreffende perceel wordt de aanleg van een duurzaam, robuust en onderhoudsvriendelijk systeem in Keerberg mogelijk. Het onderhouds- en storingsgevoelig gemaal, de foliebuffer en de moeilijk bereikbare persleidingen kunnen hierdoor vervallen.


Nieuwe buffer

In samenwerking met adviesbureau Ducot is een ontwerp opgesteld waarbij omwonenden en/of andere geïnteresseerden zijn betrokken. In de toekomstige situatie blijft het water gescheiden. Hiermee blijft het schone water schoon en wordt alleen het vervuilde water afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het vuile water gaat via een ondergrondse rioolbuis over het perceel naar het riool in de Rijksweg.

Het schone hemelwater vanuit de woonwijk wordt geloosd op een nieuwe buffer. Deze buffer zal bij hevige regenval een tijdje het water bergen, waarna het via een leiding leeg kan lopen naar het regenwaterstelsel in de Rijksweg. De buffer wordt aangelegd op het terrein tussen de wijk Keerberg en de Rijksweg N278.

Door de aanleg van de buffer ontstaat er een nieuw beeld op deze locatie. Het gebied krijgt een natuurlijke en landschappelijk uitstraling, passend in de omgeving. De benodigde vergunningen zijn inmiddels verleend en het werk is aanbesteed. De opdracht voor de uitvoering is verleend aan aannemer gebr. Kurvers B.V.

U kunt het uitvoeringsontwerp inzien via deze link:
regenwaterbuffer Keerberg Cadier en Keer

Uitvoering en planning

De start van de uitvoering is voorzien in week 45 (de week van maandag 8 november 2021). De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats op het braakliggend perceel langs de provinciale weg N 278. Ten behoeve van de aansluitingen op de provinciale weg zullen verkeersmaatregelen getroffen moeten worden. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot en met januari 2022 duren, afhankelijk van de weersgesteldheid. 

U kunt het uitvoeringsontwerp inzien via deze link: regenwaterbuffer Keerberg Cadier en Keer (PDF, 2.8 MB).

Meer informatie of vragen

Voor vragen met betrekking tot de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer M. Jacobs, toezichthouder namens de gemeente:
06-1218 6996.