Rioolsysteem Keerberg

Om het rioolsysteem van de wijk Keerberg aan te passen en te verbeteren heeft de gemeente een perceel aangekocht tussen de wijk Keerberg en de Rijksweg N278. Door de aankoop van het betreffende perceel wordt de aanleg van een duurzaam, robuust en onderhoudsvriendelijk systeem in Keerberg mogelijk. Het onderhouds- en storingsgevoelig gemaal, de foliebuffer en de moeilijk bereikbare persleidingen kunnen hierdoor vervallen.

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met adviesbureau Ducot uit Herten gestart met de voorbereidingen van het project ‘rioolsysteem Keerberg’ in Cadier en Keer. In de toekomstige situatie blijft het water gescheiden. Hiermee blijft het schone water schoon en wordt alleen het vervuilde water afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het vuile water gaat via een ondergrondse rioolbuis over het perceel naar het riool in de Rijksweg. Het schone hemelwater vanuit de woonwijk wordt geloosd op een nieuwe buffer. Deze buffer zal bij hevige regenval een tijdje het water bergen, waarna het via een leiding leeg kan lopen naar het regenwaterstelsel in de Rijksweg. Deze buffer wordt aangelegd op het terrein tussen de wijk Keerberg en de Rijksweg N278. Door de aanleg van de buffer ontstaat er een nieuw beeld op deze locatie. Het gebied krijgt een natuurlijke en landschappelijk uitstraling, passend in de omgeving. 

In november 2020 is de gelegenheid geboden om op het voorontwerp te reageren. De reacties zijn verwerkt in een aangepast ontwerp, waarbij het voorontwerp in grote lijnen gehandhaafd is kunnen blijven. Wel zijn de loopverbindingen ter plaatse van de bufferlocatie vervallen in het aangepast ontwerp als gevolg van verschillende reacties. U kunt het aangepast ontwerp inzien via deze link: regenwaterbuffer Keerberg Cadier en Keer (PDF, 2.3 MB).

Het voorliggend ontwerp wordt verder uitgewerkt in een bestek ten behoeve van de aanbesteding. Ook worden in de komende periode de benodigde vergunningen aangevraagd en eventuele aanvullende onderzoeken uitgevoerd. De start van de uitvoering wordt verwacht in het voorjaar (april-mei) van 2021, onder anderen afhankelijk van de voortgang van het project.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Hurkens. Hij is te bereiken via de algemene contactgegevens van de gemeente Eijsden-Margraten, telefoonnummer 043 458 8488 of e-mailadres info@eijsden-margraten.nl