Rioolsysteem Keerberg

Om het rioolsysteem van de wijk Keerberg aan te passen en te verbeteren heeft de gemeente een perceel aangekocht tussen de wijk Keerberg en de Rijksweg N278. Door de aankoop van het betreffende perceel wordt de aanleg van een duurzaam, robuust en onderhoudsvriendelijk systeem in Keerberg mogelijk. Het onderhouds- en storingsgevoelig gemaal, de foliebuffer en de moeilijk bereikbare persleidingen kunnen hierdoor vervallen.

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met adviesbureau Ducot uit Herten gestart met de voorbereidingen van het project ‘rioolsysteem Keerberg’ in Cadier en Keer. In de toekomstige situatie blijft het water gescheiden. Hiermee blijft het schone water schoon en wordt alleen het vervuilde water afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het vuile water gaat via een ondergrondse rioolbuis over het perceel naar het riool in de Rijksweg. Het schone hemelwater vanuit de woonwijk wordt geloosd op een nieuwe buffer. Deze buffer zal bij hevige regenval een tijdje het water bergen, waarna het via een leiding leeg kan lopen naar het regenwaterstelsel in de Rijksweg. Deze buffer wordt aangelegd op het terrein tussen de wijk Keerberg en de Rijksweg N278. Door de aanleg van de buffer ontstaat er een nieuw beeld op deze locatie. Het gebied krijgt een natuurlijke en landschappelijk uitstraling, passend in de omgeving. 

In november 2020 is de gelegenheid geboden om op het voorontwerp te reageren. De reacties zijn verwerkt in een aangepast ontwerp, waarbij het voorontwerp in grote lijnen gehandhaafd is kunnen blijven. Wel zijn de loopverbindingen ter plaatse van de bufferlocatie vervallen in het aangepast ontwerp als gevolg van verschillende reacties. U kunt het aangepast ontwerp inzien via deze link: regenwaterbuffer Keerberg Cadier en Keer (PDF, 2.3 MB).

Het ontwerp is reeds uitgewerkt in een bestek ten behoeve van de aanbesteding. De benodigde vergunning zijn aangevraagd en er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. De procedure van de vergunningen duurt echter een stuk langer dan verwacht. Daarom is de start van de uitvoering vóór de zomerperiode niet meer haalbaar. Op dit moment wordt de start van de uitvoering verwacht in oktober 2021. Voordat de uitvoering start worden de aangrenzende bewoners nog uitvoerig geïnformeerd.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Hurkens. Hij is te bereiken via de algemene contactgegevens van de gemeente Eijsden-Margraten, telefoonnummer 043 458 8488 of e-mailadres info@eijsden-margraten.nl