Rioolsysteem Keerberg

Om het rioolsysteem van de wijk Keerberg aan te passen en te verbeteren heeft de gemeente een perceel aangekocht tussen de wijk Keerberg en de Rijksweg N278. Door de aankoop van het betreffende perceel wordt de aanleg van een duurzaam, robuust en onderhoudsvriendelijk systeem in Keerberg mogelijk. Het onderhouds- en storingsgevoelig gemaal, de foliebuffer en de moeilijk bereikbare persleidingen kunnen hierdoor vervallen.

De gemeente Eijsden-Margraten is in samenwerking met adviesbureau Ducot uit Herten gestart met de voorbereidingen van het project ‘rioolsysteem Keerberg’ in Cadier en Keer. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Op het aangekocht perceel heeft adviesbureau Ducot een conceptontwerp voor het nieuwe rioolsysteem opgesteld waarbij het vuilwater én het regenwater onder vrijverval naar de Rijksweg N278 afwatert om vervolgens naar Maastricht af te stromen.

In de toekomstige situatie vervalt het pompgebouw en blijft het water gescheiden. Hiermee blijft het schone water schoon en wordt alleen het vervuilde water afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het vuile water gaat via een ondergrondse rioolbuis over het perceel naar het riool in de Rijksweg stromen.

Het schone hemelwater vanuit de woonwijk wordt geloosd op een nieuwe buffer. Deze buffer zal bij hevige regenval een tijdje het water bergen, waarna het via een leiding leeg kan lopen. Deze buffer wordt aangelegd op het terrein tussen de N278, Golfbaan en de woonwijk Keerberg. Door de aanleg van de buffer ontstaat er een nieuw beeld op deze locatie. Het gebied krijgt een natuurlijke en landschappelijk uitstraling, passend in de omgeving. Er is ruimte voor natuur en recreatie. Op onderstaande tekening is de buffer weergegeven. Hierbij is middels referentiebeelden duidelijk gemaakt hoe de toekomstige situatie uit komt te zien.

U kunt het ontwerp inzien via deze link: regenwaterbuffer Keerberg Cadier en Keer. (PDF, 3.5 MB)
De omwonenden die direct grenzen aan het projectgebied zijn via een schrijven persoonlijk geïnformeerd. Via deze weg willen wij het concept ontwerp ook met overige belangstellenden delen. Nadat de reacties van de omgeving zijn geanalyseerd wordt het ontwerp verder uitgewerkt, waarna de besteksfase van het project wordt opgestart. De uitvoering van het werk is gepland na de winterperiode in het voorjaar van 2021.

Wilt u reageren? Ga dan naar naar de website voor burgerparticipatie: www.ducot.nl/projecten/Regenwaterbuffer

Heeft u nog vragen? Neem dan  contact op met de heer Hurkens van de gemeente Eijsden-Margraten. Hij is te bereiken via de algemene contactgegevens van de gemeente Eijsden-Margraten, telefoonnummer 043 458 8488 of e-mailadres info@eijsden-margraten.nl.