Rioolwerkzaamheden Margraten

Vanaf dinsdag 26 oktober tot en met vrijdag 20 november wordt het riool in Margraten gecontroleerd en gereinigd. Hiervan kunt u lichte hinder ondervinden.

Werkzaamheden
We spuiten het hoofdriool schoon met een hogedrukmachine die verbonden is met een vrachtwagen. Het vuil dat vrijkomt, wordt opgezogen en in de vrachtwagen opgeslagen. Het gaat om een rioolbuis van in totaal 21,5 kilometer.

Overlast
Het riool wordt onder hoge waterdruk gereinigd. Daardoor kan water of rioollucht gaan opborrelen in uw wastafel(s), douche, bad of toilet. Dit kan leiden tot stank. Dek daarom het toilet af of draai de kraan even open.
  
In uw straat

We informeren omwonenden uiterlijk 2 dagen voor de werkzaamheden via een brief. De werkzaamheden duren enkele uren per staat(deel). We kunnen helaas niet precies aangeven waar en hoelaat de werkzaamheden in uw straat plaatsvinden. Het kan zijn dat de vrachtwagen tijdelijk de weg blokkeert. Ook uw oprit kan tijdelijk geblokkeerd zijn.

Controle rioolbuizen
Nadat de rioolbuizen zijn schoongemaakt, worden de buizen gecontroleerd om de kwaliteit van de buizen vast te kunnen stellen. Dit gebeurt via een camera. Op basis van deze beelden wordt bepaald of herstel- of verbeteringsmaatregelen nodig zijn.