Verzwaard onderhoud diverse wegen 2022/ 2023

De gemeente Eijsden-Margraten is van plan om komende jaren op verschillende wegen verzwaard onderhoud uit te voeren. Deze wegen zijn naar voren gekomen bij de inspectie die de gemeente jaarlijks laat uitvoeren. Verzwaard onderhoud houdt globaal in dat de asfaltdeklaag vervangen wordt en de aanliggende bestrating (trottoirs) worden opnieuw bestraat. De inrichting van de weg verandert niet.

Onderstaand de lijst met de straten die in 2022 / 2023 worden aangepakt:

  • Aan de Fremme in Margraten, gedeelte vanaf de rotonde tot huisnummer 47
  • Achter de Höfkens in Sint Geertruid
  • Beeldjesweg (noord en zuid) in Eijsden
  • Verlengde Schoolstraat in Sint Geertruid, combi project met project ‘Roskuil’
  • Libekerweg /Julianalaan in Sint Geertruid.

Projectgebied

Hieronder zijn u op een plattegrond de projectgebieden per project aangegeven. Het gebied waarin de bovenbouw (asfalt / bestrating) vernieuwd wordt is rood omkadert.

Aan de Fremme in Margraten

Achter de Höfkens in Sint Geertruid

Beeldjesweg (noord en zuid) in Eijsden
(Neutraleweg / Kapelkesstraat)

Verlengde Schoolstraat in Sint Geertruid

Libekerweg /Julianalaan in Sint Geertruid

​​

Het verzwaard onderhoud van deze straten staat gepland medio 2022 / 2023. De straten worden een voor een aangepakt. De exacte datum van uitvoering is momenteel niet nog bekend. Aanwonenden zullen tijdig over de werkzaamheden geïnformeerd worden.

Bewonersbrieven

Aanwonenden worden ruim voordat het werk start geïnformeerd middels een bewonersbrief.

Meer weten?

Neem dan contact op met projectleider de heer Knooren.
Algemene contactgegevens:
Telefoonnummer: 043 458 8488
E-mail: info@eijsden-margraten.nl.