Verzwaard onderhoud diverse wegen 2023

De gemeente Eijsden-Margraten is van plan om komende jaren op verschillende wegen verzwaard onderhoud uit te voeren. Deze wegen zijn naar voren gekomen bij de visuele inspectie die de gemeente jaarlijks laat uitvoeren. Verzwaard onderhoud houdt globaal in dat de asfalt(deklaag) vervangen wordt en de aanliggende bestrating (trottoirs) opnieuw bestraat word. De inrichting van de weg verandert doorgaans niet.

Aannemer KWS Infra gaat in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten deze werkzaamheden uitvoeren. Zij zullen aanwonenden periodiek informeren over o.a. planning, fasering en bereikbaarheid. Alvorens te starten met de werken van 2023 zullen eerst de restpunten van de projecten 2022 worden afgehandeld. Hiervoor vinden er begin 2023 nog werkzaamheden plaats op o.a. Achter de Höfkens, Aan de Fremme en de Libekerweg.

Projecten

Onderstaand de lijst met de straten die in 2023 worden aangepakt. Per project is op een plattegrond het projectgebied aangegeven. Het gebied waarin de bovenbouw (asfalt / bestrating) vernieuwd wordt is rood omkadert.

Bakkerboschweg in Cadier en Keer

Uitvoering

Zodra de uitvoeringsplanning / fasering bekend is zal deze hier worden toegevoegd.

Banholtergrubbe

Uitvoering

Zodra de uitvoeringsplanning / fasering bekend is zal deze hier worden toegevoegd.

Bemelerweg incl. toegang sportpark in Cadier en Keer

Uitvoering

Zodra de uitvoeringsplanning / fasering bekend is zal deze hier worden toegevoegd.

Toegangsweg en parkeerplaats VVKeer in Cadier en Keer

Uitvoering

Zodra de uitvoeringsplanning / fasering bekend is zal deze hier worden toegevoegd.

Bereikbaarheid en hulpdiensten

Tijdens de werkzaamheden wordt het werkvak volledig afgesloten voor verkeer. Voor het verkeer wordt een omleiding ingesteld. Tijdens de werkzaamheden blijft uw pand of woning altijd bereikbaar voor hulpdiensten. De hulpdiensten worden apart geïnformeerd over de werkzaamheden.

Verdere informatie

Heeft u vragen, stel ze gerust! Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact opnemen met de uitvoerders van KWS, Dave Heijmans en/of Sjef van Ekert. Zij zijn te bereiken op nummer 06-25110136 en 06-51468097. Mocht u vragen hebben voor de gemeente Eijsden-Margraten, dan kunt u zich richten tot de projectbegeleider van RA+ Sven Harings tel: 06-10131414.

Meer informatie over de uitvoering

Naast een bewonersbrief maken wij gebruik van een app (Debouwapp) waarmee de aannemer u tijdens de uitvoering informeert. U kunt via deze app direct op een eenvoudige wijze vragen of zorgen delen. De app is gratis te downloaden in de Playstore / AppStore (de eerste keer laden kan even duren). Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact opnemen met onze uitvoerder.

Meer weten?

Neem dan contact op met de gemeentelijke projectleider de heer P. Knooren via telefoonnummer 043 458 8488 of mail naar info@eijsden-margraten.nl.