Numericanal

De gemeente Eijsden-Margraten neemt sinds medio 2013 deel aan een Europees project – Numericanal . Dit project is gericht op toekomstige veilige waterrecreatie op en rondom de Maas en het gebied tussen Maastricht en Luik te garanderen. Numericanal is een project dat gefinancierd wordt door Interegg-IV-B Noord-West Europa. Binnen dit Europees samenwerkingsverband worden kennis, ervaring en nieuwe technische ontwikkelingen gedeeld en is de efficiëntie voor de betrokken partners groter.

Ontwikkelingen

Directe aanleiding voor Eijsden-Margraten en de grensregiopartners is de bouw van de 4e kolk van de Sluis bij Ternaaien (gereed 2016), mede gerelateerd aan de bouw van de 3e binnenhaven van Europa in Oupeye (gereed 2017). Het grensmaasgebied tussen Maastricht en Luik zal hiermee in de toekomst te maken krijgen door een toename (van aard en omvang) van het beroepsvaart-vrachtverkeer op een kruising van vaarwegen op de Maas en het Albertkanaal. Tegelijkertijd zien we in onze Euregio-Maas meer en meer ontwikkelingen in vraag en aanbod op het gebied van pleziervaart en waterrecreatie. Bevaarbare en veilige waterwegen zijn belangrijk voor onze Euregio en dragen bij aan onze economie, het toerisme en de omgeving.

Veiligheid

De toenemende druk op het gebruik van deze vaarwegen door zowel de beroepsvaart als de pleziervaart als gevolg van genoemde ontwikkelingen vragen om innovatieve oplossingen en adequate veiligheidsmaatregelen. ICT is hierbij onder andere een belangrijk instrument voor de bevordering van efficiënt beheer en gebruik van de waterwegen.

Internationale samenwerking

Op woensdag 3 september 2014, organiseert de gemeente Eijsden-Margraten een mid-term-event voor alle bij het Europees project Numericanal betrokken internationale partners zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Nederland. Tijdens dit event zullen de resultaten tot dusver worden gepresenteerd en geëvalueerd. Tevens nemen de partners kennis van het projectgebied Euregio-Maas en wordt ’s middags een bezoek gebracht aan de strategische locaties in het gebied. Naast de veiligheid wordt aandacht besteed aan de kansen en mogelijke ontwikkelingen zoals het bevaarbaar maken van het Maastraject tussen Maastricht voorbij Eijsden tot aan de stuw bij Lixhe (B) en de ontsluiting van de grens ter plaatse door middel van een verbindingswerk (bijvoorbeeld een pleziervaartsluis of een bootlift).

Eijsden-Margraten werkt in dit project nauw samen met de Belgische buurgemeente Visé. Het samenwerkingsverband heeft als doel innovatie, waterrecreatie en veiligheid verder te ontwikkelen met de betrokken Maaspartners. Numericanal is daarmee een belangrijk strategisch project voor ons Euregionaal grensgebied in relatie tot de unieke ligging aan de Maas.

Bekijk hier de film over dit project.