Starterslening

U wilt voor het eerst een woning kopen? Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u uw bank of hypotheekadviseur de maandelijkse lasten laten berekenen. Zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u proberen een goedkopere woning te vinden of een starterslening te krijgen.

Om starters op de koopwoningenmarkt een handje te helpen is er de starterslening. De gemeente Eijsden-Margraten is één van de gemeenten die startersleningen verstrekt. Deze lening overbrugt het verschil tussen datgene wat een huizenkoper – bij een commerciële kredietverstrekker, zoals een bank – maximaal kan lenen onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voorwaarden en de aankoopprijs van de woning.

Aanvragen

  1. Nadat u zich met uw bank of hypotheekadviseur georiënteerd heeft op uw situatie, kunt u er voor kiezen een starterslening aan te vragen bij de gemeente Eijsden-Margraten. Bij de meeste in Eijsden-Margraten gevestigde banken, hypotheekadviseurs, makelaars en notarissen is het SVn-aanvraagformulier verkrijgbaar.
  2. Dit formulier stuurt u - voorzien van alle gevraagde gegevens en bijlagen - naar SVN.
  3. Hierna ontvangt u een toewijzingsbrief van de gemeente Eijsden-Margraten. Hierin staat of u in aanmerking komt en zo ja, de looptijd en het rentepercentage van uw starterslening. In de brief staat ook een aantal voorwaarden.
  4. Ook voor uw hypotheek bij de bank of hypotheekadviseur geldt een aantal voorwaarden. Neem uw toewijzingsbrief daarom mee naar de bank of hypotheekadviseur.
  5. Voor het resterende bedrag (aankoopkosten van de woning minus de starterslening) vraagt u een hypotheek aan bij de bank.
  6. De bank brengt een offerte aan u uit die voldoet aan de voorwaarden uit de toewijzingsbrief van de gemeente Eijsden-Margraten.
  7. Een kopie van deze ondertekende hypotheekofferte stuurt u naar SVn.
  8. Van SVn ontvangt u een offerte voor uw starterslening (inclusief een uitgebreide toelichting) en de Algemene Bepalingen voor Geldleningen van SVn.
  9. Zodra u de offerte heeft geaccepteerd en u aan alle voorwaarden heeft voldaan, stuurt SVn de benodigde stukken naar de notaris. Hierover ontvangt u van SVn bericht.
  10. Daarna kunt u een afspraak maken met de notaris voor het passeren van de akte van uw starterslening en van de akte van uw eerste hypotheek. Beide leningen moeten gelijktijdig passeren.

De starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing over het gedeelte van de starterslening. Na het derde jaar gaat u hierover wel rente en aflossing betalen als uw inkomen inmiddels toereikend is. Zo niet, dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij uw inkomen op dat moment. Aan deze hertoets zijn wel kosten verbonden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de starterslening, kijk op www.svn.nl