Geheimhouding persoonsgegevens

De Basisregistratie Personen (BRP) is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Hierin staan persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit.
Uw persoonsgegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen.
Ook met geheimhouding verstrekt de gemeente aan deze instellingen persoonsgegevens, dat kunt u niet tegenhouden door geheimhouding van uw persoonsgegevens aan te vragen. U moet geheimhouding in dit verband zien als een verstrekkingsbeperking.

Kiest u voor geheimhouding? Dan worden aan de onderstaande instanties zonder uw toestemming geen gegevens verstrekt:

  • advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg
  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen


Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • Commerciële instellingen
  • Particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie).

Wie kan geheimhouding aanvragen?

U kunt voor uzelf geheimhouding aanvragen als u inwoner bent van Eijsden-Margraten en 16 jaar of ouder. U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u. Als een kind van 16 of 17 jaar een verzoek om geheimhouding heeft aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder dit ongedaan maken.

Verhuist u naar een andere gemeente? U hoeft dan niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. Deze wordt automatisch doorgegeven aan uw nieuwe woonplaats.

U kunt het verzoek om geheimhouding met uw DigiD inlog regelen.

Direct regelen