Verhuizen naar of binnen Eijsden-Margraten

Wie kan de verhuizing doorgeven?

U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat uw adres verandert. De datum die u op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas na vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd.

Direct regelen

Wie moet aangifte doen?

  • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
  • ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan
  • curatoren voor onder curatele gestelden

Wat heeft u nodig?

Soms moet u bewijsstukken meesturen.

  • Een legitimatiebewijs
  • Koopcontract of huurcontract
  • Bij Anti-kraak: gebruikersovereenkomst/huurcontract

Wie mag aangifte doen?

  • ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben