Verhuizing naar het buitenland

Als u langer dan acht maanden uit Nederland vertrekt, moet u zich laten uitschrijven. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn, maar moet binnen een periode van twaalf maanden zijn. U kunt deze verhuizing maximaal 5 dagen van tevoren door geven.
Let op: de datum dat u (digitaal) aangifte doet is tevens de datum van uitschrijving!

Direct regelen

Voorwaarden

Als u aan de balie uw verhuizing doorgeeft, kunt u dat ook meteen doen voor uw partner en kinderen. Dat kan alleen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en met het hele gezin naar het buitenland verhuist. 

Een verhuizing naar het buitenland kunt u alleen zelf doorgeven. Het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen.
U kunt de emigratie dan niet online regelen.

Let op: de datum dat u (digitaal) aangifte doet is tevens de datum van uitschrijving!

Als de emigratie geldt voor alle bewoners van het adres, vult u 1 formulier voor alle bewoners in.

Dit kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

Na uitschrijving uit de BRP als ingezetene verhuist het overzicht met uw persoonsgegevens (persoonslijst) naar het niet-ingezetene-deel van de BRP. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI). Dat is de registratie van personen die niet meer of korter dan 4 maanden in Nederland wonen.

Via de BRP wordt uw verhuizing doorgegeven aan overheidsorganisaties.
Vanuit de BRP worden overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst, en andere organisaties, zoals pensioenfondsen, op de hoogte gesteld van uw nieuwe adres in het buitenland.

Verandert uw adres in het buitenland? Dan kunt u uw nieuwe adres doorgeven aan een van de bovenstaande RNI-gemeenten. Deze gemeente verwerkt de wijziging in de BRP en de wijziging wordt doorgegeven aan (overheids)organisaties.

Een goed hulpmiddel voor het regelen van uw emigratie is de checklist op de site van Nederland wereldwijd.

 

Let op

Verhuist u naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba? Geef uw verhuizing dan zo kort mogelijk voor vertrek (op de dag zelf of de dag voor vertrek) persoonlijk door op het gemeentehuis in Margraten of het servicepunt in Eijsden. U kunt dan meteen een bewijs van uitschrijving aanvragen. Deze heeft u nodig voor de plaatselijke autoriteiten. Maak hiervoor een afspraak.