Verhuur leegstaande woning

Heeft u woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan: u heeft hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig. Deze vergunning is op basis van artikel 15 van de Leegstandswet.

Voorwaarden

U kunt op grond van de Leegstandwet (artikel 15) woonruimte tijdelijk verhuren. Dit geldt niet voor alle woningen en gebouwen. Het kan alleen als de woning te koop en leeg staat en:

  • de woning nooit bewoond geweest is (bijvoorbeeld nieuwbouwwoning), of
  • de woning door u bewoond geweest is in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan, of
  • de woning in de tien jaar voor de leegstand niet langer dan drie jaar is verhuur

De gemeente toetst uw aanvraag aan de hand van de criteria Leegstandwet. De vergunning geldt maximaal 5 jaar en kan daarna niet meer worden verlengd op basis van de Leegstandswet.

De huurovereenkomst

U moet een schriftelijke huurovereenkomst met de huurder opstellen, waarbij de volgende bepalingen zijn opgenomen:

  • de opzegtermijn van de verhuurder is 3 maanden of langer
  • de opzegtermijn voor de huurder is 1 maand of korter
  • de huurovereenkomst duurt tenminste 6 maanden

Kosten

€ 149,82 per vergunningaanvraag

Aanvragen

Voor de vergunningaanvraag of meer informatie over de aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 043.