Andere minimaregelingen

Heeft u een (te) laag inkomen? Is het daarom het lastig om schoolgeld, uw zorgverzekering of bijvoorbeeld een sportclub te betalen? Dan kunnen wij u misschien helpen. Vertel ons over uw situatie. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Vraag een minimaregeling aan: stuur een e-mail naar sem@eijsden-margraten.nl

Wat is een minimaregeling?

Minimaregelingen zijn er voor mensen met een (te) laag inkomen. Het is een financieel steuntje in de rug dat kan helpen om bijvoorbeeld schoolgeld, zorgverzekering of participatie te betalen.

Welke minimaregelingen zijn er?

  • Tegemoetkoming schoolgeld: scholieren tussen de 18 en 30 jaar kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen. Vanaf uw 18de ontvangen uw ouders namelijk geen kinderbijslag meer. Met een geldbedrag kunt u bijvoorbeeld boeken, een busabonnement, een treinabonnement of lesgeld betalen. Het geldbedrag is een gift. U hoeft het dus niet terug te betalen.
  • Tegemoetkoming zorgverzekering: ook wel zorgtoeslag genoemd. Het is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. Naast zorgtoeslag bestaat er ook een voordelige collectieve zorgverzekering voor inwoners van Zuid-Limburg met een lager inkomen. Dit is het VGZ Zuid-Limburgpakket. Lees meer over de voordelen van dit pakket op de website van VGZ.
  • Tegemoetkoming participatie: vanwege een laag inkomen bespaart u misschien op maatschappelijke, sociale, sport, welzijns- en culturele activiteiten. Dat hoeft niet. SEM kan u helpen met een eenmalige bijdrage in bijvoorbeeld abonnementen voor verenigingen, seizoenskaarten, contributies, sportkleding, cursusgelden, eenmalige activiteiten, lidmaatschap bibliotheek, abonnement krant of internetabonnement.

Hoe werkt het?

SEM kan u helpen met de aanvragen. Stuur een e-mail naar sem@eijsden-margraten.nl.

Voorwaarden tegemoetkoming schoolgeld

Alle voorwaarden leest u op de website van Rijksoverheid. Hier kunt u de tegemoetkoming ook aanvragen.

Voorwaarden tegemoetkoming zorgverzekering

  • U en uw eventuele partner hebben een relatief laag inkomen;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.

Uw persoonlijke zorgtoeslag berekent u op de website van de belastingdienst.

Voorwaarden tegemoetkoming participatie

  • Het afgelopen jaar had u een laag inkomen (maximaal 110% van de bijstandsnorm);
  • Uw vermogen is en was het afgelopen jaar niet hoger dan € 6.225,00 (als u alleenstaand bent) of € 12.450,00 (als u alleenstaande ouder bent, gehuwd bent of samenwoont);
  • U ontvangt maximaal € 150,- per jaar per gezinslid.

Hoe lang duurt het?

SEM beoordeelt uw aanvraag. Hebben we alle benodigde gegevens? Dan krijgt u binnen acht weken een beslissing.