Betaaldatums uitkering

Heeft u inkomsten uit arbeid?

Uit een WW- of ZW-uitkering? Dan moet u elke maand een inkomensformulier en loonstrook inleveren. Deze kunt u opvragen bij SEM. Stuur een e-mail naar sem@eijsden-margraten.nl.

Betaaldatums uitkering

In onderstaand schema staan de betaaldatums voor 2023 van SEM. Houd er rekening mee dat we altijd een maand achteraf betalen. Dus de uitkering over de maand januari wordt bijvoorbeeld 20 februari overgemaakt.

Maand Inleverdatum inkomensformulier en loonstrook Betaaldatum uitkering
Januari 9 januari 20 januari
Februari 9 februari 20 februari
Maart 9 maart 20 maart
April 9 april 20 april
Mei 9 mei 19 mei
Juni 9 juni 20 juni
Juli 9 juli 20 juli
Augustus 9 augustus 18 augustus
September 9 september 20 september
Oktober 9 oktober 20 oktober
November 9 november 20 november
December 9 december 20 december