Bijstandsuitkering aanvragen

U heeft weinig of geen inkomen en u kunt geen werk vinden. U heeft geen recht op andere vormen van uitkeringen en u kunt niet rondkomen. Ook heeft u geen eigen geld. In deze situatie kunt u een beroep doen op SEM voor een bijstandsuitkering. Deze uitkering is bedoeld om noodzakelijke kosten, zoals huur, gas/water/licht, eten en drinken te kunnen betalen. SEM helpt u ook bij het vinden van een baan, zodat u zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft.

Online bijstandsuitkering aanvragen

Kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

 • Uw inkomen en vermogen (en eventueel het inkomen en vermogen van de partner met wie u samenwoont) moeten onder de voor u geldende bijstandsnorm liggen. Hoe hoog deze bijstandsnorm is, leest u op de website van de Rijksoverheid. Onder eigen vermogen vallen al u bezittingen zoals bijvoorbeeld uw spaargeld, huis en auto.
 • Op de website van de Rijksoverheid over de bijstand leest u wanneer u recht heeft op algemene bijstand.
 • Heeft u een eigen woning? Dan gelden andere voorwaarden. Op de website van de Rijksoverheid over bijstand en een eigen huis leest u meer over de voorwaarden die gelden wanneer u een eigen huis bezit.
 • U kunt alleen een bijstandsuitkering aanvragen in de gemeente waar u woont en ingeschreven staat. Gaat u verhuizen? Schrijf u dan zo snel mogelijk in bij uw nieuwe gemeente.

Wat moet ik doen?

 1. Ga eerst naar www.Werk.nl. Geef daar aan dat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen en schrijf u direct in als werkzoekende. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.
 2. Uw aanvraag gaat naar de gemeente. U ontvangt bericht van de gemeente of uw aanvraag in behandeling wordt genomen.
 3. Komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering? Dan regelt SEM dit voor u.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt normaal gesproken binnen acht weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan dat langer duren. Bij extra bewijsstukken kunt u bijvoorbeeld denken aan salarisstroken, bankafschriften of kopieën van documenten.

Beslissen wij dat u een uitkering krijgt? Dan wordt uw uitkering elke 20e van de maand betaald. Valt de 20e in het weekend, dan is de betaling de werkdag daarvoor. Is de 20e een feestdag? Dan is de betaling de werkdag daarvoor. Bekijk de betaaldatums hier.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Hoe hoog is mijn uitkering?

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van de bijstandsnorm en van uw inkomen, uw leeftijd en leefsituatie. Een uitkering is daarmee altijd maatwerk. Op de website van de Rijksoverheid over de hoogte van de bijstandsuitkering vindt u meer informatie.

Kan ik een voorschot krijgen?

Heeft u niet genoeg geld om te wachten totdat u uw uitkering krijgt? Dan kunt u binnen maximaal vier weken na uw aanvraag een voorschot krijgen. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft. Let op:

 • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt, moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot:
Bent u jonger dan 27 jaar en woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar? Dan krijgt u over de eerste vier weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na vier weken de aanvraag voor bijstand indienen. Na vier weken kunt u wel een voorschot aanvragen. De gemeente mag een voorschot weigeren als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Mijn inkomen of persoonlijke situatie verandert

Geef veranderingen in uw inkomen en/of persoonlijke (leef)situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u achteraf in de problemen komt. Geef uw wijziging door.

Re-integratie

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bekijkt de gemeente met u op welke manier u (weer) aan het werk kunt. Ontvangt u geen uitkering? Maar wilt u wel graag hulp bij het vinden van een nieuwe baan? Ook hierbij kan de gemeente u helpen. Dit heet re-integratie. Lees op de website van de Rijksoverheid meer over hulp bij re-integratie. Stuur een e-mail naar sem@eijsden-margraten.nl als u hulp nodig heeft bij re-integreren.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van het UWV.