Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer en komt u door de coronacrisis financieel in de problemen? Dan kunt u tijdelijk financiële steun aanvragen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Grensondernemers kunnen ook aanspraak maken op (delen van) de Tozo-regeling.  Sinds 1 juli 2021 is Tozo 5 beschikbaar (tot en met 30 september 2021).

Voordat u begint

Lees de informatie en de voorwaarden zorgvuldig door. Heeft u vragen? Ga voor meer informatie naar www.krijgiktozo.nl of neem contact op met team SEM via sem@eijsden-margraten.nl

Aanvragen: stuur een e-mail naar sem@eijsden-margraten.nl

Voor wie is Tozo 5?

Voor alle zelfstandig ondernemers en zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en die wonen in de gemeente Eijsden-Margraten. Uw bedrijf moet aantoonbaar financiële schade lijden door de coronacrisis.

Voor grensondernemers geldt: ondernemers die hun bedrijf over de grens gevestigd hebben, kunnen alleen aanspraak maken op de tijdelijke ondersteuning voor levensonderhoud. Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, kunnen alleen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen via de website van de gemeente Maastricht.

Kom ik in aanmerking voor Tozo?

Kijk op de website van Rijksoverheid of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Hoe vraag ik Tozo aan?

Wilt u Tozo  aanvragen? Stuur een email naar sem@eijsden-margraten.nl. Dat geldt ook als u eerder Tozo-ondersteuning ontvangen heeft. Tozo 5 kunt u krijgen tot en met 30 september 2021. Het is belangrijk dat u aan de voorwaarden voldoet. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Wat is Tozo 5?

Tozo 5 is de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Van 1 juli tot uiterlijk 30 september 2021 kunt u Tozo aanvragen. Het is nu de vijfde keer dat u Tozo kunt aanvragen.

De Tozo uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Ook is er mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 gezamenlijk).

Waaruit bestaat de steun van Tozo 5?

De regeling biedt twee vormen van financiële steun.

 1. Uw inkomsten kunnen worden aangevuld tot het sociaal minimum (afhankelijk van uw huishouden en inkomsten). U hoeft dit niet terug te betalen. Woont u in Eijsden-Margraten? Dan kunt u bij afdeling SEM de ondersteuning voor levensonderhoud aanvragen. Stuur hiervoor een email naar sem@eijsden-margraten.nl.
 2. U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- als bedrijfskapitaal. Hiermee kunt u liquiditeitsproblemen verminderen. Het maximum van € 10.157,- geldt voor Tozo 1,  2, 3, 4 en 5 gezamenlijk. Het rentepercentage van deze lening is 2 procent. De lening moet binnen 5 jaar terugbetaald worden. Aflossen hoeft pas vanaf 1 januari 2022 in plaats van 1 juli 2021.

Afhandeling

 • De hoogte van de ondersteuning levensonderhoud is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en de huishoudsituatie. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
 • De ondersteuning die u krijgt voor uw levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen.
 • Soms hebben wij bij het afhandelen van aanvragen nog aanvullende gegevens van u nodig. Dan nemen we contact met u op.

Wijzigingen doorgeven

Heeft u als ondernemer een Tozo-regeling aangevraagd en zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Het gaat om wijzigingen als NAW-gegevens, partnergegevens, (gezins)inkomen, beëindigen Tozo-regeling en terugbetaling bedrijfskrediet.

Welke voorwaarden zijn er voor Tozo 5?

 • De regeling Tozo 5 loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.
 • U kunt Tozo niet met terugwerkende kracht aanvragen over de maand juni 2021.
 • Vanaf 1 juli 2021 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de vorige maand. Voorbeeld: u vraagt op 1 augustus 2021 Tozo aan. Dan kunt u de uitkering krijgen vanaf 1 juli 2021.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
 • U geeft aan voor hoeveel maanden u de uitkering nodig heeft.
 • U bent zelfstandig gevestigd, 18 jaar of ouder. Tot de pensioengerechtigde leeftijd komt u in aanmerking voor levensonderhoud. Heeft u een AOW-gerechtigde leeftijd? Dan kunt u alleen een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder (als uw bedrijf gevestigd is in Nederland) ingeschreven zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U bent vóór 17 maart 2020 begonnen met de onderneming en werkt minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • U woont in de gemeente waar ondersteuning wordt aangevraagd.
 • Het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal minimum, krijgt u geen Tozo.
 • U heeft geen surseance of faillissement aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor de lening voor bedrijfskapitaal. U kunt wel ondersteuning voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.
 • We gaan ervan uit dat u alle gegevens volledig en naar waarheid invult. Met (steekproef)onderzoeken gaan we na of de financiële ondersteuning terecht verstrekt is.
 • Krijgt u Tozo en verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via sem@eijsden-margraten.nl. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. De gemeente berekent het bedrag van uw uitkering dan opnieuw. Als u teveel heeft gehad, dan betaalt u dat terug.

Waarschuwing: tussenpersoon voor Tozo-aanvragen

Let op! Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

Meer informatie

Meer over de Tozo-regeling vindt u op de website www.krijgiktozo.nl.