Werk zoeken

Op de afbeelding op deze pagina ziet u waarmee SEM kan helpen. Elke inwoner die hulp nodig heeft op het gebied van inkomen of werk kan terecht bij SEM. SEM kijkt naar uw kansen voor betaald werk, ontwikkeling en vrijwilligerswerk. Lukt dit niet? Dan kunt u een beroep doen op SEM voor een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand. Ook biedt SEM dienstverlening voor schuldhulpverlening en ondersteuning aan zelfstandig ondernemers.

U heeft weinig of geen inkomen en u ontvangt een bijstandsuitkering. U heeft geen werk. Bijvoorbeeld door ziekte, ontslag of een arbeidsbeperking. Dan kunt u een beroep doen op de dienstverlening van Sociale zaken Eijsden-Margraten (SEM).

SEM onderzoekt samen met u welk werk u kunt doen om weer zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. Dat kan betaald werk of vrijwilligerswerk zijn. Is daar extra scholing of coaching bij nodig? Dan kijken wij of wij u ook hierbij kunnen ondersteunen. Lukt het niet om werk te vinden? Dan kunt u een bijstandsuitkering of financiële ondersteuning aanvragen.

Uitkering aanvragen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u zich eerst inschrijven als werkzoekende bij UWV. Dat kan via de website van UWV (werk.nl). Hier leest u hoe u een bijstandsuitkering of IOAW kunt aanvragen.

Vraag een uitkering aan
 

Hoe werkt het?

  1. U schrijft zich in als werkzoekende via werk.nl.
  2. SEM neemt contact op met u om een afspraak in te plannen.
  3. Tijdens deze afspraak praat de klantmanager van SEM met u over:
  • Uw situatie op het gebied van inkomen en werk;
  • Wat u zelf kunt doen om weer aan de slag te gaan.

Hulp bij werk zoeken

Heeft u tijdelijk geen werk en verdient u geen geld? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Een uitkering is altijd een tijdelijke oplossing. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk werk vindt en zoveel mogelijk in uw eigen onderhoud kunt voorzien.

Samen met u brengt SEM uw situatie in beeld. Samen bekijken we wat u nodig heeft om weer aan het werk te gaan. Onze klantmanagers ondersteunen u direct na uw aanmelding als werkzoekende. Het is hierbij van belang dat u de afspraken die gemaakt worden nakomt en dat u zich volledig inzet.

U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe baan. Dat betekent dat u:

  • zelf actief zoekt naar vacatures;
  • zelf solliciteert en onderzoekt wat de eisen van de mogelijke werkgever zijn.

Kunt u niet werken?

Denkt u dat u niet kunt werken door medische of psychische problemen? Neem dan ook contact op met SEM. Een onafhankelijke arts kan onderzoeken wat u wel nog kunt doen. Samen bekijken we welk werk bij u past en hoe u weer zo snel mogelijk aan de slag kunt. Dit kan betaald werk of vrijwilligerswerk zijn.

Kunt u op dit moment niet aan het werk? Dan krijgt u tijdelijk ontheffing van de sollicitatieplicht. Wanneer de periode van ontheffing afloopt, bekijkt een onafhankelijk arts de situatie opnieuw.

Scholing

Komt u moeilijk aan werk? Dan bekijkt een klantmanager samen met u de mogelijkheden. Dit kan een scholingstraject en/of een werkleertraject zijn. Bij voorkeur in samenwerking met een werkgever. Zo wordt het makkelijker om een betaalde baan te krijgen.

Starten eigen bedrijf

Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u voor uzelf beginnen? SEM kan u helpen bij het starten van een eigen bedrijf via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Meer informatie.

Re-integratie

Bij een re-integratietraject wordt u ondersteund door het UWV. Het UWV bekijkt wat de kortste weg naar werk is. Elk aanbod voor re-integratie moet u accepteren. Op de de website van de Rijksoverheid leest u meer meer over hulp bij re-integratie. Stuur een e-mail naar sem@eijsden-margraten.nl als u hulp nodig heeft bij re-integreren.

Over SEM

Op de afbeelding hiernaast ziet u de dienstverlening van SEM. SEM kijkt naar kansen voor betaald werk, ontwikkeling en vrijwilligerswerk. Lukt dit niet, dan kunt u terugvallen op SEM. Bijvoorbeeld voor een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Ook biedt SEM ondersteuning aan zelfstandig ondernemers.