Wijziging in uw persoonlijke situatie of vakantie doorgeven

Online wijziging doorgeven: stuur een e-mail naar sem@eijsden-margraten.nl
Online vakantie melden: stuur een e-mail naar sem@eijsden-margraten.nl

Wijzigingen doorgeven

Verandert iets in uw situatie? Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw uitkering of uw recht op een uitkering. Geef de wijziging binnen twee weken door aan SEM.

Twijfelt u of u een wijziging moet doorgeven? Stuur dan een e-mail naar sem@eijsden-margraten.nl.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Geef alle wijzigingen door van uzelf, uw partner en van uw inwonende kinderen. Wijzigingen in de woonsituatie geeft u door voor alle op uw adres wonende personen.

Hier leest u voorbeelden van wijzigingen die u moet doorgeven:

 • Uw gezins- of woonsituatie verandert:
  • U en/of uw partner verhuist of gaat verhuizen;
  • U en/of uw partner verblijft (tijdelijk) op een ander adres dan het adres dat bij ons bekend is;
  • Er is iemand bij u komen wonen of uw kind of huisgenoot is verhuisd. Bijvoorbeeld door een huwelijk, echtscheiding, samenwonen, inwonend kind, familie.
 • U bent in deze periode met vakantie en/of in het buitenland geweest. Of u gaat op vakantie en/of verblijft in het buitenland;
 • Uw inschrijving en/of de inschrijving van uw partner bij het UWV is verlopen;
 • U gaat inkomsten uit werk of een andere uitkering ontvangen:
  • U en/of uw partner is in deze periode gaan werken in loondienst of als zelfstandige. Stuur dan loonspecificaties en arbeidsovereenkomst mee bij het doorgeven van de wijziging;
  • U en/of uw partner heeft in deze periode inkomsten ontvangen. Bijvoorbeeld: loon uit arbeid, loon uit eigen bedrijf, alimentatie, WW, WIA, ZW, pensioen, AOW, studiebeurs, erfenis, loterij, stagevergoeding, giften, etc.
 • U gaat een opleiding of scholing volgen, u gaat onbetaalde arbeid verrichten of vrijwilligerswerk doen.
  • U gaat een opleiding of scholing volgen;
  • U en/of uw partner is in deze periode gaan werken als vrijwilliger of u en/of uw partner heeft andere vormen van onbetaald werk verricht. Stuur dan een eventuele overeenkomst mee bij het doorgeven van de wijziging;
  • U en/of uw partner heeft in deze periode gezocht naar vrijwilligerswerk of andere vormen van onbetaald werk. Stuur dan de naam van de organisatie en de gegevens contactpersonen mee bij het doorgeven van de wijziging.
 • Uw vermogen verandert:
  • U en/of uw partner heeft in deze periode te maken met een wijziging in de heffingskortingen, voorlopige teruggaaf of belastingteruggaaf;
  • U en/of uw partner heeft inwonende kinderen die in deze periode inkomsten hebben ontvangen;
  • Het vermogen van uzelf en/of uw partner of uw kinderen is in deze periode gewijzigd Bijvoorbeeld: contant geld, spaargeld, antiek, auto, motor, caravan, boot, sieraden, aandelen, obligaties, erfenis, loterij, boedelscheiding, giften, etc.

Let op: het niet of niet volledig doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke (leef)situatie kan leiden tot onderzoek naar de rechtmatigheid van uw uitkering. U kunt hierdoor in de problemen komen.

Vakantie doorgeven

U mag in totaal vier weken per jaar voor vakantie in binnen- en buitenland verblijven. Dit verblijf kan een vakantie zijn, maar bijvoorbeeld ook (mantel)zorg voor familieleden of vrienden in het buitenland. Meld dit van tevoren bij de gemeente.