Werk en inkomen

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

De gemeente Eijsden-Margraten heeft geen eigen afdeling Sociale Zaken. Voor de uitvoering van de participatiewet hebben de zes Maastricht-Heuvelland gemeenten vanaf 1 januari 2016 de krachten gebundeld in de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie; Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Dit levert een stevigere organisatie op en een betere kwaliteit van dienstverlening. Zowel digitaal als persoonlijk.

Informatie en ondersteuning

U kunt bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland terecht voor informatie en ondersteuning ten aanzien van:

• Werk 
• Inkomen
• Schulden

Heeft u specifieke vragen voor Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan kunt u op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen via 14 043 of het rechtstreeks telefoonnummer van uw consulent. U kunt ook een e-mail sturen naar post@maastricht.nl.

Het centrale bezoekadres van de regionale sociale dienst ligt aan de Randwycksingel 22, 6229 EE in Maastricht. Vanuit die locatie wordt er gebiedsgericht gewerkt voor de inwoners van Maastricht-Heuvelland. Indien het voor u echt niet mogelijk is om naar Maastricht te komen, dan komt Sociale Zaken naar u toe of wordt een afspraak gemaakt op het gemeentehuis in Margraten.

Kijk voor meer informatie op www.socialezaken-mh.nl en op http://www.podium24.nl/

Digitaal bezwaar indienen Sociale Zekerheid

Vanaf 1 juni 2018 is het mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen gericht tegen besluiten genomen in het kader van de Participatiewet, IOAZ en IOAW, voor cliënten van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Digitaal indienen van een bezwaarschrift kan alleen met het gemeentelijk digitale formulier "indienen bezwaarschrift" waarvoor een DidiD inlogcode dan wel E-herkenning nodig is. Als tijdstip van ontvangst van een digitaal ingediend bezwaarschrift geldt het tijdstip waarop u een ontvangstbevestiging per e-mail ontvangt.

Bent u het niet eens met een besluit van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar indienen. Bijvoorbeeld tegen een uitkering voor levensonderhoud, bijzondere bijstand of een opgelegde maatregel / boete.

Meer informatie: www.socialezaken-mh.nl/bezwaar