Adviesraad Sociaal Domein Eijsden-Margraten

Welkom op de pagina van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Eijsden-Margraten. De Adviesraad bestaat uit vrijwilligers die woonachtig zijn in de gemeente Eijsden-Margraten. De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. Met als taak het college te voeden en gevraagd en ongevraagd te adviseren vanuit inwonersperspectief over alles dat te maken heeft met het Sociaal Domein.

Wmo, Jeugdwet en Particpatiewet

De leden van de Adviesraad behartigen vanuit hun ervaring, kennis en deskundigheid de belangen van inwoners die een beroep doen op:

  • de Wmo,
  • de Jeugdwet en
  • de Participatiewet.

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. De Adviesraad volgt de uitvoering van deze wetten in de gemeente. Daarmee behartigt de Adviesraad de gemeenschappelijke belangen van mensen die een beroep doen op deze wetten. Het gaat daarbij dus niet om individuele belangenbehartiging.

Deel uw ervaringen 

De Adviesraad roept inwoners van Eijsden-Margraten op hun ervaringen, goed of slecht, te delen met de Adviesraad. Alleen zo kan de Adviesraad haar adviserende rol goed uitvoeren.

Vergaderingen en verslagen

De Adviesraad vergadert één keer per maand en wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter.

  • Bekijk het jaaroverzicht van de vergaderingen in 2022 via deze link (PDF, 24.8 kB)
  • Bekijk de agenda van de vergadering van 20 januari 2022 via deze link (PDF, 63.5 kB).
  • Bekijk de jaarverslagen van 2018 tot en met 2021 via deze link (PDF, 137.4 kB)

Leden van de Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit de volgende leden: Koos Steeneveld (voorzitter), William Wynja (secretaris), Wiely Philippens, Gerrie Reintjens, Marijke Ruiter, Jean Schrijen, Marlie van Weert-Wolfs en Marja van Wissen. 

Contact

Contactpersoon van de Adviesraad is William Wynja, secretaris.
Heeft u vragen over de Adviesraad of het Sociaal Domein? Stuur dan een e-mail naar: asd@eijsden-margraten.nl.