Voorwaarden en indienen aanvraag

De aanvraag wordt gedaan door de zorgvrager of bij een kind de wettelijk vertegenwoordiger

Voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment gelden de volgende voorwaarden:
1. De zorgvrager woont in de gemeente Eijsden-Margraten; de mantelzorger mag wel buiten de gemeente Eijsden-Margraten wonen;
2. De zorgvrager woont thuis (dus niet intramuraal);
3. De zorgvrager krijgt minimaal 8 uur per week en langer dan 6 maanden (of bij terminale zorg) hulp van de mantelzorger(s).
4. De zorgvrager mag één mantelzorgcompliment aanvragen per jaar per huishouden. Krijgt de zorgvrager hulp van meerdere mantelzorgers, dan mag hij of zij dit bedrag over hen verdelen.

Hoe kunt u het Mantelzorgcompliment aanvragen?
Het mantelzorgcompliment kunt u vanaf 1 september 2020 tot 1 december 2020 aanvragen.
Het aanvraagformulier moet u volledig, samen met één van de hieronder genoemde bewijsstukken, en naar waarheid invullen. Zonder een volledig ingevuld formulier kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen.
In december informeren wij de aanvrager van het compliment over ons besluit. Dan is ook de exacte hoogte van het geldbedrag bekend.

Aanvraagformulier
Het formulier kunt u:
• vanaf 1 september downloaden (zie laaste regel van deze pagina);
• telefonisch aanvragen bij ons KlantContactCentrum: 043 458 8488.

Welk bewijsstuk is nodig?
• een kopie indicatie Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) van 2019 of ouder of    
• een kopie van gemeentelijke beschikking voor jeugdzorg of
• een kopie van gemeentelijke beschikking voor Wmo huishoudelijke hulp uit 2019 of ouder of 
• een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo-begeleiding uit 2019 of ouder.

Geen bewijsstuk?
Ook zorgvragers die geen bewijsstukken hebben kunnen in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment. Sommige zorgvragers doen een groot beroep op de mantelzorger(s) en hebben daarom geen indicatie voor professionele zorg. Ook zij kunnen een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment indienen. Wel moet men open staan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door de gemeente.

Heeft u in 2019 al het Mantelzorgcompliment ontvangen van de gemeente Eijsden-Margraten?
Dan zijn uw gegevens bij de gemeente bekend en ontvangt u in september een brief met het aanvraagformulier voor het Mantelzorgcompliment 2020. Indien niets is gewijzigd in uw zorgsituatie hoeft u geen bewijsstuk mee te sturen. Uw aanvraag wordt goedgekeurd op basis van de informatie die u in 2019 al heeft verstrekt.

Hoe kunt u de aanvraag indienen?

  • Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met één van de hierboven genoemde bewijsstukken naar:Gemeente Eijsden-Margraten t.a.v. Mantelzorgcompliment 2020, Antwoordnummer 50501, (geen postzegel nodig)6269 XV  MARGRATEN.
  • U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met één van de hierboven genoemde bewijsstukken ook scannen en mailen naar info@eijsden-margraten.nl  o.v.v. Mantelzorgcompliment 2020.
  • U kunt, tijdens de reguliere openingstijden, het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met één van de hierboven genoemde bewijsstukken ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.  

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Marielle Frijns tel. 043 458 8488 of via e-mail: info@eijsden-margraten.nl  o.v.v. Mantelzorgcompliment 2020.

Het mantelzorgcompliment kunt u aanvragen van 1 september tot 1 december 2020.

Het aanvraagformulier mantelzorgcompliment (PDF, 314.7 kB)