Steun voor mantelzorgers

U bent mantelzorger als u zorgt voor iemand met wie u een persoonlijke band heeft. Dit is bijvoorbeeld uw partner, ouder, (klein)kind, familie, vriend of buur. Deze persoon heeft uw zorg nodig vanwege gezondheidsproblemen of een handicap. Ook jongeren kunnen mantelzorger zijn.
Mantelzorgers kunnen worden geholpen en ondersteund in de zorg voor hun naaste. Het Steunpunt Mantelzorg is daarvoor. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • informatie, over bijvoorbeeld zorg en voorzieningen, ziektebeelden en wet- en regelgeving
  • advies en begeleiding, bij bijvoorbeeld het opzetten van een eigen sociaal netwerk, het organiseren van zorg en andere hulp, of het combineren van een baan en mantelzorg
  • praktische hulp, bijvoorbeeld overname van regeltaken door de mantelzorgmakelaar en ziekenhuisbegeleiding door zorgvrijwilligers
  • respijtzorg, ofwel tijdelijke overname van de zorg door deskundige, geschoolde zorgvrijwilligers
  • educatie, via themabijeenkomsten, trainingen en cursussen
  • emotionele steun, door mantelzorgconsulent of tijdens groepsactiviteiten gericht op ontmoeting en ontspanning.

Contactgegevens

U kunt zich, als u mantelzorger bent en zelf een steuntje in de rug kunt gebruiken, melden bij:

de gemeente, via het KCC
rechtstreeks bij het Steunpunt Mantelzorg.
Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL
Sphinxlunet 3, 6221 JD Maastricht
Telefoon: 043 321 5046 (op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur)
E-mail: info@voormantelzorgers.nl
Websites: www.voormantelzorgers.nl en www.voorjongemantelzorgers.nl

Bij de gesprekken die de gemeente (veelal bij u thuis) voert over degene met een beperking, is het altijd raadzaam als de mantelzorger hier ook bij aanwezig is!

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Deze ochtend: 9.00 - 12.00 uur
  • Vanmiddag: 17.00 - 19.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten