Steun voor mantelzorgers

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Mantelzorg is van groot belang voor cliënten om sociale contacten te kunnen onderhouden, deel te nemen aan de samenleving en als ondersteuning bij het verwoorden van wensen en behoeften. “Mantelzorgers kunnen hun taken beter uitvoeren als zij ondersteund worden, om hulp kunnen vragen en gewaardeerd worden”, aldus wethouder Chris Piatek.

Vanaf 1 januari 2020 neemt het Sociaal Team van de gemeente de taken in ondersteuning van mantelzorgers over van het Steunpunt Mantelzorg Zuid. Ondersteuning wil de gemeente zo dicht mogelijk bij de mantelzorgers organiseren om goed af te kunnen stemmen met andere vormen van maatschappelijke ondersteuning, met lokale initiatieven van professionals en met informele zorg.

Wij richten mantelzorgondersteuning op:

 • Een dialoog met zowel de mantelzorger als de cliënt om de gemeentelijke ondersteuning goed af te stemmen op de behoeften van de cliënt en diens mantelzorger(s).
 • Het feit dat mantelzorgers zelf soms ook behoefte hebben aan ondersteuning.
 • Het bespreekbaar maken van de draagkracht en draaglast van de mantelzorger.
 • De specifieke situatie en omstandigheden van de mantelzorger.
 • De ondersteuning van lokale initiatieven van professionals gericht op ondersteuning van mantelzorgers en informele zorg.
 • De speciale behoeften van jonge mantelzorgers en werkende mantelzorgers.
 • Samenwerking met regionale en lokale partners. Het stimuleren van erkenning en waardering van mantelzorgers bij deze partners.
 • Het behouden en versterken van (informele) zorgnetwerken.

Wat kunnen mantelzorgers verwachten?

 • Informatie, over bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning en (zorg)voorzieningen, ziektebeelden en wet- en regelgeving.
 • Advies, begeleiding en praktische hulp, bij bijvoorbeeld het opzetten van een eigen sociaal netwerk, het organiseren van zorg en andere hulp, of het combineren van een baan en mantelzorg.
 • Respijtzorg, ofwel hulp bij organiseren van tijdelijke overname van de zorg door een vrijwilliger of professional.
 • Themabijeenkomsten, trainingen en cursussen.
 • Emotionele steun, bijvoorbeeld tijdens groepsactiviteiten.

Ben u mantelzorger en heeft u ondersteuning nodig?

Het Sociaal Team is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur via telefoonnummer 043 458 8488. Of neem contact op via: sociaalteam@eijsden-margraten.nl.