Vrijwilligersverzekering

De gemeente Eijsden-Margraten heeft bij Centraal Beheer Achmea een vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers en mantelzorgers actief binnen Eijsden-Margraten.

Jaarlijks verrichten vele vrijwilligers en mantelzorgers in Eijsden-Margraten waardevol werk door zich actief in te zetten voor de sport, de zorg, het onderwijs en ander welzijnswerk.
Lang niet alle vrijwilligers en mantelzorgers zijn (voldoende) verzekerd tegen de risico’s die zij lopen bij de uitvoering van hun taken. Daarom heeft de gemeente Eijsden-Margraten een vrijwilligersverzekering afgesloten.

Voor wie is de verzekering bedoeld?

De verzekering is bedoeld voor iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en / of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Hier vallen ook mantelzorgers onder. Alle vrijwilligers en mantelzorgers zijn verzekerd, ongeacht hun leeftijd. Er geldt geen minimum aantal uren. De verzekering geldt ook voor mensen die helpen bij bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas of het inzamelen van oud papier.

Deze link bevat alle informatie en frequent gestelde vragen voor vrijwilligers.