Klachten

De gemeente Eijsden-Margraten probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn over het optreden van een medewerker of bestuurder. Heeft u hierover een klacht? Laat het ons dan weten, dat is uw recht! Het geeft de gemeente de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren.

Dit kan per ondertekende brief welke u kunt sturen naar:

Gemeente Eijsden-Margraten
Postbus 10
6269 ZG Margraten

of mail naar: info@eijsden-margraten.nl

Let op: een klacht is iets anders dan een bezwaarschrift. Wanneer u het niet eens bent met een beslissing kunt u mogelijk bezwaar indienen.