Bezwaar maken tegen een beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.
U dient uw bezwaar in bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dit altijd schriftelijk en binnen zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. In sommige gevallen moet u direct in beroep gaan bij de rechtbank. Dit staat bij het besluit erbij.

In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum van het bezwaarschrift
  • uw handtekening

U kunt uw brief sturen naar:
Gemeente Eijsden-Margraten
College van burgemeester en wethouders
Postbus 10
6269 ZG Margraten

In beroep

Bent u het niet eens bent met het besluit van het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter geeft dan een oordeel over uw situatie.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen.