Meldingen en klachten

Bezwaar maken tegen een beslissing

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Hebt u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan

Klachten

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen

Melding woon- of leefomgeving doen

Is er iets kapot bij u in de buurt? Meld het ons meteen. Ook voor rondslingerend afval, vernielingen, kapotte verlichting of ongedierte.

Rioolverstopping

Heeft u last van een verstopping in het riool? En zit de verstopping in het gemeentedeel van het riool? Bel dan de gemeente

Te late beslissing van de gemeente (dwangsom)

De gemeente doet er alles aan om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort ook bij dat de gemeente u op tijd een beslissing stuurt. Als dit niet lukt, dan heeft u in bepaalde gevallen recht op een vergoeding