Te late beslissing van de gemeente (dwangsom)

De gemeente doet er alles aan om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort ook bij dat de gemeente u op tijd een beslissing stuurt. Als dit niet lukt, dan heeft u in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom).
U kunt een vergoeding schriftelijk aanvragen. In uw brief moet het volgende staan:

  • naam en adres
  • datum waarop u de brief schrift
  • uw handtekening
  • het kenmerk en onderwerp van de aanvraag of het bezwaar waarvan u vindt dat de gemeente er te¬†laat op heeft beslist
  • dat u de gemeente in gebreke stelt
  • uw bankrekeningnummer IBAN

U kunt uw brief sturen naar:
Gemeente Eijsden-Margraten
College van burgemeester en wethouders
Postbus 10
6269 ZG Eijsden-Margraten

Na het ontvangen van de brief heeft de gemeente twee weken de tijd om een beslissing te nemen.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten