Nieuwe burgemeester

Dinsdag 20 december 2022 

Alain Krijnen (42) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Eijsden-Margraten

De heer Alain Krijnen wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten. Hij is geselecteerd door de Vertrouwenscommissie uit de eenentwintig kandidaten die naar het ambt hadden gesolliciteerd. Alain is momenteel werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, inwoner van Amsterdam en samenwonend.

Commissievoorzitter Jean Thomassen maakte de naam van de nieuwe burgemeester, die naar verwachting in maart zal worden geïnstalleerd, vanavond bekend in een extra raadsvergadering. Voorafgaand aan die raadsvergadering had de gemeenteraad in een besloten vergadering het besluit genomen Alain Krijnen voor te dragen.

Alain is op dit moment nog plaatsvervangend hoofd van de afdeling Inrichting Openbaar Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij geeft daar leiding aan deze zware beleidsafdeling in het hart van het ministerie. Daarnaast is hij als strategisch adviseur betrokken bij dossiers als de toekomst van het openbaar bestuur en de versterking van het lokaal bestuur. Eerder bekleedde hij ook diverse andere functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Alain Krijnen is gedreven en een sociaalvaardige man met een oprechte interesse in anderen. Ook heeft hij een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Jean Thomassen meldde ook dat hij verheugd reageerde. “Dank voor het vertrouwen. Dit is echt een droom die werkelijkheid wordt!”, aldus een enthousiaste Alain Krijnen.

Alain Krijnen wordt de opvolger van Sjraar Cox. Hij trad in mei 2021 aan nadat Dieudonné Akkermans op eigen initiatief was teruggetreden. Cox kreeg als waarnemer in Eijsden-Margraten van gouverneur Remkes de bestuursopdracht om de goede verhoudingen binnen het gemeentebestuur te continueren en verbeteren.

De nieuwe burgemeester wordt voorgedragen bij de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot. Die doet op haar beurt een voordracht aan koning Willem-Alexander, die Alain Krijnen zal benoemen. Als alles volgens verwachting verloopt, wordt hij op 23 maart 2023 geïnstalleerd als burgemeester van Eijsden-Margaten.

Eijsden-Margraten zoekt een nieuwe burgemeester!

Omstreeks maart 2023 verwelkomen we een nieuwe burgemeester, Alain Krijnen. Hieronder leest u meer over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. 

Wat wensen de inwoners van Eijsden-Margraten?

Tot 11 september konden inwoners hun mening geven over de eigenschappen en kwaliteiten die zij wensen bij een nieuwe burgemeester. De uitkomst van dit onderzoek heeft de gemeenteraad meegenomen in de profielschets. 

Rapportage enquete (PDF, 805.9 kB)

Profielschets nieuwe burgemeester

Tijdens de raadsvergadering van 27 september jl. overhandigde raadslid Jean Thomassen gouverneur Emile Roemer namens de gemeenteraad de profielschets (PDF, 13.3 MB).

20220926 03 Functieprofiel nieuwe burgemeester (PDF, 2.5 MB)

De raadsvergadering van 26 september luistert u hier terug

De raadvergadering van 27 september waar gouverneur Emile Roemer de profielschets krijgt aangeboden, kunt u via onderstaande opname (nogmaals) bekijken.

De vacature wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Bijlagen bij profielschets

Begroting 2022-2025 (PDF, 39.5 MB)

Begroting 2022-2025 raadvoorstel (PDF, 1.3 MB)

Bestuursakkoord 2022-2026 (PDF, 3.3 MB)

Overdrachtsdocument griffie (PDF, 13.2 MB)

Rekening 2021 (PDF, 2.7 MB)

Rekening 2021 raadsvoorstel (PDF, 1.0 MB)

Spiekbrief, overdrachtsdocument organisatie (PDF, 8.0 MB)

Visiedocument Cittaslow (PDF, 15.3 MB)

Visiedocumenten buitengewoon buitengebied (PDF, 1.6 MB)

Visiedocumenten buitengewoon buitengebied manifest (PDF, 93.6 kB)

Woningbehoefte onderzoek (PDF, 40.3 MB)

21 sollicitanten burgemeestersvacature

Op de vacature voor burgemeester van Eijsden-Margraten hebben 21 kandidaten gesolliciteerd. Er zijn 3 vrouwelijke en 18 mannelijke kandidaten in de leeftijd van 28 tot 62 jaar. Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.

Verdere procedure

Vanaf 27 september was een vertrouwenscommissie, bestaande uit de 5 fractievoorzitters, actief om uiteindelijk een voordracht te doen aan de raad. De gemeenteraad droeg uiteindelijk een kandidaat voor. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester werd 20 december door de gemeenteraad van Eijsden-Margraten vastgesteld.