Breedband internetnetwerk bedrijventerreinen

Woensdag 27 juni 2018


Supersnel en stabiel internet is van belang voor een bloeiend bedrijfsleven. De aanwezigheid van snel breedband internet maakt een bedrijfslocatie een stuk aantrekkelijker voor ondernemers. Het is bovendien één van de vestigingsfactoren bij het uitkiezen van een nieuwe kantoor- of werkruimte. Dit is voor de gemeenteraad van Eijsden-Margraten de reden geweest om een initiatiefvoorstel in te dienen met als opdracht ‘een actieve rol vervullen bij het realiseren van een breedband internet netwerk op de diverse bedrijventerreinen Aan de Fremme, Gronsveld en Zoerbeemden.

De voorziening om als bedrijf een breedband internet verbinding aan te vragen is momenteel beperkt. De enkele breedband aansluiting (glasvezel) die er nu ligt is een zogenaamde ‘point to point- verbinding’ van de verdeelkast naar het bedrijf. Dit houdt in dat je hier niet zomaar een extra aansluiting op kunt en mag aansluiten. De aanvrager heeft in dit geval betaald voor een ‘privé’ aansluiting en heeft derhalve het alleenrecht op deze aansluiting.

Naar aanleiding van bovenstaand voorstel zijn we gestart met de inventarisatie van het reeds bestaande netwerk en de mogelijkheden tot uitbreiding van het netwerk. Met deze resultaten hebben we de diverse marktpartijen zoals KPN, VodafoneZiggo e.d. benadert. De marktpartijen hebben op hun beurt bekeken zij een positieve business case kunnen realiseren en bereid zijn om een breedband netwerk uit te rollen.

Telecomkabels

Om te bepalen of de marktpartijen een positieve business case kunnen realiseren is het noodzakelijk om inzicht te hebben in twee zaken.

  • De kosten voor het uitbreiden van het huidige breedbandnetwerk, dan wel het realiseren van een nieuw breedbandnetwerk;
  • Inzicht hebben in het aantal geïnteresseerden die een snelle internetverbinding willen afnemen (vraagbundeling).

Begin 2018 zijn de uitkomsten van de business case gepresenteerd aan de ondernemers van de drie bedrijventerreinen. Afhankelijk van het aantal deelnemers is de eigen bijdrage per ondernemer bepaald. Hiervan zijn enkele voorbeelden per marktpartij gepresenteerd. Met name door de hoge maandelijkse kosten gaven ondernemers aan niet geïnteresseerd te zijn in de gepresenteerde voorstellen. Ondernemers gaven aan tevreden te zijn met hun huidige aanbieder (voornamelijk VodafoneZiggo) maar dat het netwerk wel sneller / stabieler mag zijn.

Aansluitend op bovenstaande vraagbundelingstraject zijn wij in gesprek gegaan met VodafoneZiggo om te bekijken wat er mogelijk is. VodafoneZiggo heeft aangegeven dat zij willen meedenken in het optimaliseren, versnellen en uitbreiden van hun Coax netwerk. Momenteel zijn we in de afrondende fase met VodafoneZiggo.

Heeft u vragen over het realiseren van het breedbandnetwerk op de diverse bedrijventerreinen binnen Eijsden-Margraten dan kunt u contact opnemen met de heer P. Knooren, tel. 043  458 8488 of via e-mail info.ez@eijsden-margraten.nl met als onderwerp Breed internetnetwerk bedrijventerreinen.

Zodra er meer duidelijkheid is over dit project, dan is de informatie te vinden via www.eijsden-margraten.nl > Ondernemers > Breedband internetnetwerk bedrijventerreinen.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Deze ochtend: 9.00 - 12.00 uur
  • Vanmiddag: 17.00 - 19.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten