Geheimhouding persoonsgegevens

Woensdag 27 juni 2018

Uw persoonsgegevens mogen gebruikt worden door verschillende overheidsinstanties. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties.

Heeft u uw gemeente gevraagd om geen persoonsgegevens te verstrekken? Dan mag zij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiĆ«nten in een instelling;
  • organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van de gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel zoals het Rode Kruis.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen
U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

Niet verstrekken persoonsgegevens niet altijd mogelijk
Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Verstrekking gegevens bij rechtszaak
Start er een rechtszaak waarin u bent betrokken? Dan kan de advocaat bij de gemeente om uw gegevens vragen. U mag wel uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens geeft.

Verzoek tot niet verstrekken persoonsgegevens bij verhuizing
Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft niet opnieuw een verzoek tot niet verstrekken te doen. Het verzoek heeft geen einddatum.

Hoe kunt u om geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen?
Via de website Eijsden-Margraten.nl kunt u het betreffende verzoek ook indienen met uw Digid. Er wordt zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldaan. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Een geheimhoudingsverzoek geldt tot het moment dat u het verzoek intrekt.

Voor meer informatie over de geheimhouding van persoonsgegevens in de BRP kunt u terecht bij de afdeling KCC (KlantContactCentrum) gemeente Eijsden-Margraten, telefoon: 14 043 of 043 458 8488.