Ambitieus energiebeleid gemeente Eijsden-Margraten

Maandag 2 juli 2018

Gemeente Eijsden-Margraten wil uiterlijk in het jaar 2040 energieneutraal zijn. Dat staat in het gemeentelijk klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2040 dat de gemeenteraad op 20 februari heeft vastgesteld. Energieneutraal houdt in dat er evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Bovendien wordt energie op een duurzame manier opgewekt.

Klimaatakkoord Parijs
Ons land heeft zich verbonden aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Een van de doelstellingen van dit akkoord is dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot maximaal 2 graden, vergeleken met de periode voor de opkomst van de industrie. Nederland zet in op een combinatie van energiebesparing en het terugdringen van aardgas. Tegelijkertijd streeft ons land naar meer duurzame energiebronnen. Daarmee moet de uitstoot van CO2 in 2015 zijn teruggebracht tot bijna 0. Ook de gemeente Eijsden-Margraten neemt haar verantwoordelijkheid. Met de doelstelling om uiterlijk 2040 energieneutraal te zijn, kiest de gemeente zelfs een ambitieuzere koers dan de Rijksoverheid.

Maatregelen
Tegelijk met het vaststellen van het energiebeleidsplan, heeft de gemeenteraad een uitvoeringsprogramma voor 2018 vastgesteld. In dit programma staan projecten waarvoor de raad financiƫle middelen beschikbaar heeft gesteld. Zo wordt het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed verduurzaamd, de openbare verlichting omgezet naar led-verlichting en de aanplant van een klimaatbos voorbereid. Participatie staat hierbij centraal: relevante doelgroepen worden zoveel mogelijk betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten. Bovendien werkt de gemeente nauw samen met andere partijen, waaronder andere overheidsinstanties.

Meer informatie
Het raadsbesluit ligt tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de balie ter inzage. U kunt daar tegen vergoeding ook een kopie van het besluit ophalen.